Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 07 Września 2020
Ełk`2021! Konsultujesz-decydujesz!

Prezydent Ełku uruchomił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021. Konsultacje potrwają od 18 września do 8 października 2020 r.


Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren miasta Ełku.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Ełku oraz organizacje i podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, które działają na rzecz miasta Ełk.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

a)  przekazanie Prezydentowi wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby formularza konsultacyjnego z opinią do projektu w okresie trwania konsultacji stanowiący załącznik do zarządzenia;

b) przekazanie opinii przy pomocy narzędzi teleinformatycznych (ankieta internetowa) w okresie trwania konsultacji:
https://docs.google.com/forms/d/1AsoZywg0OAx-QHkYgR8O1stC760_N6Z5OL7PRp_uzWU/edit

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

Informacje o konsultacjach i dokumentacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10029/Konsultacje_Spoleczne_z_NGO/

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl. Osoba do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do współpracy!