Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 16 Października 2020
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020

Prezydent Miasta Ełku zarządzeniem nr 605.2020 z dnia 14 października 2020 r. ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu polityki społecznej, profilaktyki uzależnień od alkoholu, profilaktyki uzależnień od narkotyków oraz kultury fizycznej i sportu.

Tym razem do realizacji zostało zatwierdzonych 17 zadań, natomiast 1 oferta nie uzyskała dofinansowania. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to 74 100 zł.


Wyniki z podziałem na poszczególne zadania:

Polityka społeczna:

Oferent: Caritas Diecezji Ełckiej
Zadanie: Ogrzewalnia im. Św. Ojca Pio
Przyznane środki: 9 500 zł

Oferent: Stowarzyszenie Monar
Zadanie: Powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2020

Przyznane środki: 9 500 zł

Oferent: Caritas Diecezji Ełckiej
Zadanie: Schronisko im. Św. Ojca Pio - wsparcie osób bezdomnych
Przyznane środki: 9 000 zł

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
Zadanie: Rozwój sportów wodnych w mieście Ełk
Przyznane środki: 8 000 zł

Oferent: Caritas Diecezji Ełckiej
Zadanie: Najlepsza zupa w mieście
Przyznane środki: 6 000 zł

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Green Volley Ełk"
Zadanie: Siatkówka - reaktywacja
Przyznane środki: 4 500 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki Sekcja Zero
Zadanie: Ironman Portugalia, CASCAIS 2020
Przyznane środki: 1 000 zł

Oferent: Fundacja Aktywna
Zadanie: Sportowe śniadania - wróć aktywnie po izolacji do życia w społeczeństwie
Przyznane środki: 1 000 zł

Oferent: Fundacja Aktywna
Zadanie: Gadki Matki - spotkania ełckich Kobiet
Przyznane środki: 1 000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi "Ostoja"
Zadanie: Integracyjne Warsztaty Kulinarne "Jesień na talerzu"
Przyznane środki: 600 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi "Ostoja"
Zadanie: Warsztaty Pieczenia Królewskich Pierników
Przyznane środki: 400 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi "Ostoja"
Zadanie: Wycieczka integracyjna 2020
Przyznane środki: 0 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu:

Oferent: Fundacja Human "Lex" Instytut
Zadanie: Dziurawa Skarpeta Refocus
Przyznane środki: 10 000 zł

Profilaktyka uzależnień od narkotyków:

Oferent: Stowarzyszenie DUC IN ALTUM
Zadanie: Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania
Przyznane środki: 4 000 zł

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Maratończyk"
Zadanie: Chcę być zawsze zdrowy i do sportu gotowy
Przyznane środki: 3 500 zł

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Maratończyk"
Zadanie: Żyj poza klasą
Przyznane środki: 3 500 zł


Kultura fizyczna i sport:

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Maratończyk"
Zadanie: Chcę być zawsze zdrowy i do sportu gotowy
Przyznane środki: 1 800 zł

Oferent: Klub Sportowy Karate Kyokushin Dojo Sosnowski
Zadanie: Ogólnopolskie Seminarium Kata&Kumite Karate Kyokushin PZKK
Przyznane środki: 800 zł

Link do zarządzeń Prezydenta z wynikami otwartych konkursów ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/252/Wyniki_konkursow/

Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku zgodnie z art. 15 ust. 2h. i 2j. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.