Aktualności

Autor: pg | Data wpisu: 25 Października 2020
Zmiany w obsłudze, aktualne numery telefonów w Urzędzie Miasta Ełku
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miasta Ełku w terminie od 26 października 2020 r. (poniedziałek) ponownie wdraża zmieniony sposób obsługi Klientów. Dlatego przed wizytą w ratuszu prosimy o kontakt telefoniczny. Usprawni to obsługę oraz ograniczy czas oczekiwania. Zobacz wykaz najważniejszych telefonów.

W związku z dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Sars-Cov-2 zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania korespondencji przez operatora pocztowego lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując np. portal obywatel.gov.pl oraz telefonicznie.

W przypadkach, gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w urzędzie, obsługa klientów odbywać się będzie w godz. 8.00 – 15.00 najlepiej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu spotkania z osobą realizującą konkretną sprawę. Wówczas strażnik SM wskaże miejsce i pracownika, do którego należy się skierować.

Pisma adresowane do urzędu:
- nie wymagające potwierdzenia złożenia, należy pozostawić w skrzynkach znajdujących się przy wejściu;
- wymagające potwierdzenia złożenia, należy wysłać przez operatora pocztowego.
Odbiór korespondencji z Urzędu w Kancelarii Ogólnej - pok. 02 (po wcześniejszym okazaniu awizo).

Poniżej aktualny wykaz najważniejszych telefonów:


Sekretariaty Urzędu Miasta Ełku

tel. 87 732 60 00,  87 732 62 14,  87 732 62 00


Straż Miejska

tel. 87 73 26 201 – dyżurni straży - numer całodobowy, tel. 986

 

Wydział Polityki Społecznej

tel. 87 73 26 263, 87 73 26 264

 

Referat ds. podatków i opłat lokalnych

w sprawie:

Podatku – tel. (87) 732 62 02, 732 62 55

Zaległości i nadpłat - tel. (87) 732 61 08, (87) 732 62 56

Odpadów komunalnych, zaległości i nadpłaty –tel. (87) 732 62 67

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - tel. 87 73 26 253

Stanowiska do spraw obsługi - tel. 87 73 26 254, 87 73 26 251

 

Wydział Świadczeń

Naczelnik Wydziału - tel. 87 73 26 150

Zastępca Naczelnika Wydziału - tel. 87 73 26 149

Stanowisko ds. świadczeń - tel. 87 73 26 247, 87 73 26 178, 87 73 26 110

Stanowisko obsługi interesantów - tel. 87 73 26 106

 

Biuro Działalności Gospodarczej

tel. 87 73 26 299,  87 73 26 246,  87 73 26 248

Referat Spraw Obywatelskich:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 229

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - 87 73 26 141, 87 73 26 140, 87 73 26 101, 87 73 26 138

 

Wydział Mienia Komunalnego

Naczelnik Wydziału - tel. 87 73 26 245


Referat Gospodarki Odpadami:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 163

Stanowisko ds. gospodarki odpadami - tel. 87 73 26 117, tel. 87 73 26 223, tel. 87 73 26 168

Referat Lokalowy:


Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 221

Stanowisko ds. mieszkaniowych - 87 73 26 170, 87 73 26 242


Referat Komunalny:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 244

Referat Dróg Miejskich:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 151

Referat Ochrony Środowiska i Energii:

Kierownik Referatu - tel. 87 73 26 124

 

Wydział Edukacji

Naczelnik Wydziału Edukacji - tel. 87 732 6 1 45

Pozostałe numery: tel. 87 732 62 68, 87 732 61 90, 87 732 61 75

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - tel. 87 73 26 236

Referat Planowania Przestrzennego n- tel. 87 73 26 231

Referat Gospodarki Nieruchomościami - tel. 87 73 26 155

stanowisko ds. dzierżaw gruntów i wspólnot mieszkaniowych - tel. 87 73 26 234

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (BOP)

Pełnomocnik Prezydenta - tel. 87 732 61 86

Stanowiska ds. zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych - 87 732 61 87


Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Naczelnik Wydziału: tel. 87 732 62 80

Informowanie – tel. 87 732 61 23, 87 732 61 89

Sport – tel. 87 732 61 57

Kultura – tel. 87 732 62 74

Pozostałe numery – tel. 87 732 61 98, 87 732 62 81, 87 732 61 92

 

Wydział Strategii i Rozwoju

Naczelnik Wydziału – tel. 87 732 61 15

Pozostałe numery - 87 732 61 21, 87 732 61 32, 87 732 61 16, 87 732 61 31