Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 30 Października 2020
„Pomarańczowa wstążka” przeciwko przemocy wobec dzieci
Miasto Ełk włączyło się w ogólnoświatową kampanię „Pomarańczowej wstążki” pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Jej zasadniczym celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Akcja będzie trwała w dniach 1-19 listopada.

1 listopada 2020 r., po raz pierwszy w Ełku odbędzie się ogólnoświatowa kampania „Pomarańczowa wstążka”. Koordynatorem działań w naszym mieście jest Zespół interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W kampanię włączyły się również ełckie szkoły. Nauczyciele będą propagowali wśród uczniów zachowania wolne od agresji i przemocy. Będą prowadzone rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Planowane są także warsztaty ,,Nie zgadzam się na przemoc” (forma zdalna lub stacjonarna) oraz organizacja pomarańczowego dnia w szkołach pod hasłem: „TAK zapobieganiu przemocy wobec dzieci”. Organizatorzy zachęcają również do noszenia pomarańczowej wstążki. Kampania kończy się 19 listopada 2020 r.

Celem kampanii „Pomarańczowa wstążka” jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Promowane są pozytywne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, a także edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych.