Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 03 Listopada 2015
Kolejne inwestycje drogowe na oś. Zatorze


W ramach rozstrzygniętego przetargu, wykonawcą inwestycji została firma Zakład Usługowo Remontowo-Budowlany „DROGBUD" w Ełku. Prace rozpoczęły się 2 listopada 2015 r.

Całkowity koszt inwesycji to 234 500 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 5 grudnia 2015 r.

Zakres remontu :
ul. Krakowska:

 • rozbiórka krawężnika betonowego - 600 m,
 • rozbiórka nawierzchni z trylinki - 450 m2,
 • rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych na chodnikach - 850 m2,
 • ustawienie krawężników betonowych - 600 m.
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach - 450 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach - 850 m2,
 • przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - 20 m2,
 • przełożenie istniejącej nawierzchni z trylinki - 64 m2,
 • przestawienie istniejącego krawężnika betonowego - 10 m,
 • regulacja studni kanalizacyjnych - 23 szt.
ul. Kraszewskiego:
 • rozbiórka krawężnika betonoweg - 470 m,
 • rozbiórka nawierzchni betonowej na zjazdach - 140 m2,
 • rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych na chodnikach - 50 m,
 • rozbiórka nawierzchni betonowej na chodnikach - 200 m2,
 • ustawienie krawężników betonowych - 470 mb,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach - 140 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach - 250 m2,
 • uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni przy krawężniku masą mineralno – asfaltową.
ul. Traugutta:
 • rozbiórka krawężnika betonowego - 90 m,
 • rozbiórka nawierzchni z trylinki na zjazdach - 50 m2,
 • rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych na chodnikach - 150 m2,
 • ustawienie krawężników betonowych - 90 m,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach - 50 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach - 150 m2,
 • uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni przy krawężniku masą mineralno – asfaltową,
 • regulacja studni telekomunikacyjnej.