Aktywni Obywatele - konkurs dla NGO
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 02 Grudnia 2020
Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,...
Więcej
W Ełku na godzinę zgasną światła
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 01 Grudnia 2020
Pomiędzy godziną 17.00 i 18.00 w Ełku zgasną podświetlenia wybranych budynków i obiektów. Będzie to m.in. budynek ratusza, obiekty kultury czy mosty na jeziorze i rzece. Wygaszenie podświetlenia nie wpłynie jednak na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Symboliczny protest skierowany jest przeciwko działaniom rządu, m.in. związanych z blokowaniem środków unijnych, dzięki którym mniejsze,...
Więcej
Ozdrowieńcu! Możesz oddać osocze i uratować komuś życie
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 01 Grudnia 2020
Osocze osoby, która chorowała na koronawirusa i wyzdrowiała zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Pro-Medica Sp. z o.o. wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie prosi o zgłaszanie się do oddawania osocza: 4 kroki do oddania osocza: Krok 1 Osoby...
Więcej
Nagrody dla ełckich sportowców wręczone
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 01 Grudnia 2020
Nagroda to forma wsparcia materialnego zawodników oraz trenerów, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawana jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Po zapoznaniu się z rekomendacją zespołu ds. stypendiów i nagród sportowych, który rozpatrywał złożone wnioski,...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. 3 Maja 11, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części stanowiący własność Gminy Miasta Ełk
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 30 Listopada 2020
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części stanowiący własność Gminy Miasta...
Więcej
Ełcka Biblioteka ponownie otwarta
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 30 Listopada 2020
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. możliwe jest prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów. W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku poinformowała o zasadach i godzinach funkcjonowania obiektu. Udostępnianie materiałów bibliotecznych w BIBLIOTECE GŁÓWNEJ w okresie 1 – 27 grudnia...
Więcej
Nabór NGO do komisji konkursowej 2021
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 30 Listopada 2020
Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057), Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje: Ogłaszam otwarty nabór na członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...
Więcej
Konkurs ofert 2021 dla NGO
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 30 Listopada 2020
Priorytetowe zadania samorządu miasta Ełku do realizacji w roku 2021 z zakresów: turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego; edukacji, oświaty i wychowania; profilaktyki uzależnień od narkotyków; pomocy społecznej; polityki społecznej; edukacyjnej opieki wychowawczej – wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży; ekologii; kultury oraz sportu:...
Więcej
„Czysty Ełk – zobacz filmik o segregacji
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Listopada 2020
Na to książka „mądra głowa” tak ubiera myśl swą w słowa: Na pięć grup więc was podzielę – koniec sprzeczek przyjaciele. Ja to papier więc z papierem kubłem chętnie się podzielę. Karton po soku i butelka z plastiku z puszką znajda miejsce w śmietniku. Słoik i butelka szklana, ta bezbarwna tak lubiana Miejsce znajdą też dla siebie - wszak im będzie razem...
Więcej
Cieplej i oszczędniej dzięki termomodernizacji
Autor: P. B. | Data wpisu: 27 Listopada 2020
Termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego. Ponadto termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej. Zobacz animacje:...
Więcej