#EłkSegreguje – zobacz film
Autor: Z. Dąbrowski | Data wpisu: 25 Maja 2020
W związku z wejściem w życie nowych przepisów, przyjętych przez Sejm i Senat RP „w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – wprowadzono bezwzględny obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów, które są jednolite na terenie całej Polski. Urząd Miasta Ełku przygotował specjalny film informacyjno-edukacyjny „SEGREGUJMY - DBAJMY O...
Więcej
„Ełk 1990 – moje miasto, moja historia”. Prześlij zdjęcia sprzed 30-tu lat
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 25 Maja 2020
27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku obchodzona jest 30. rocznica, pierwszych w pełni wolnych wyborów do rady gminy. Od 1990 r. miasto bardzo się zmieniło w każdym obszarze. Przybyło wielu mieszkańców Ełku, ale też wielu niestety już odeszło. Chcemy zachęcić mieszkańców do włączenia się we wspólne upamiętnienie tego czasu i udziału w akcji „Ełk 1990 – moje...
Więcej
Ostatni tydzień na wsparcie ełckich Organizacji Pożytku Publicznego „1% z Pożytkiem dla Ełku”
Autor: Paweł Butwiłowski, Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 25 Maja 2020
Kampania samorządu miasta "1% z Pożytkiem dla Ełku" ma na celu dodatkowe wsparcie działających na rzecz mieszkańców Ełku organizacji pożytku publicznego. Kto może przekazać 1% podatku: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem...
Więcej
Przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 22 Maja 2020
W ramach znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z epidemią, od poniedziałku 25 maja 2020 r. rząd zaplanował przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ełk, rozpoczną stacjonarne funkcjonowanie. Na 1960 uczniów klas I-III szkół...
Więcej
Konsultujesz-decydujesz!
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 22 Maja 2020
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych mieszkańców Ełku na temat następujących projektów uchwał: Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych mieszkańców Ełku. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji...
Więcej
XVII Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Z. Dąbrowski | Data wpisu: 22 Maja 2020
Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2030. 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie...
Więcej
Dramatyczna walka o życie Hani
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 22 Maja 2020
fot. siepomaga.pl/hania Hania z Ełku urodziła się w październiku 2019 roku. U małej Hani zdiagnozowano najcięższą postać SMA typu 1 – rdzeniowy zanik mięśni. Stan dziewczynki pogorszył się! Silne przykurcze mięśni sprawiają, że zapada się klatka piersiowa. Hani coraz trudniej jest oddychać. SMA to rdzeniowy zanik mięśni, który jest bardzo rzadką chorobą układu...
Więcej