Potańcówka przy Zegarze
Autor: Adrian Cybulski | Data wpisu: 18 Sierpnia 2017
Więcej
Mieszkańcy ulicy Norwida mogą korzystać z nowej nawierzchni jezdni
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 17 Sierpnia 2017
Zakończyła się kolejna inwestycja drogowa w Ełku, w ramach której ma zostać przebudowana nawierzchnia jezdni ulicy Norwida w Ełku (ok. 215 m)”. Zakres prac obejmował m.in.: ·         wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych ·         wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej...
Więcej
Czas na modernizację oświetlenia przy ulicy Kościuszki
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 17 Sierpnia 2017
Został rozstrzygnięty przetarg i wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą, w ramach której zostanie przebudowana linia oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z  ul. Wojska Polskiego do wjazdu na teren Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku. Prace budowlane będą prowadzone bez wstrzymywania ruchu na ulicy. W ramach prac zostanie wykonane m.in.:...
Więcej
Wyprawka szkolna na rok 2017/2018
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 17 Sierpnia 2017
Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 udzielane jest  uczniom niepełnosprawnym: 1. słabowidzącym 2. niesłyszącym 3. słabosłyszącym 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 7. z autyzmem, w...
Więcej
Kolejne zadanie zlecone ełckiej NGO - 16 sierpnia 2017 roku
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 17 Sierpnia 2017
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.
Więcej
Zmiana miejsca i godzin pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego projektu "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację"
Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 17 Sierpnia 2017
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjno-Konsultacyjny projektu od sierpnia br. działa w Urzędzie Miasta Ełku, w Wydziale Strategii i Rozwoju, pokój 101 (I piętro), w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30. W Punkcie mogą Państwo uzyskać istotne informacje dotyczące rewitalizacji ełckiego Śródmieścia, pozyskać broszurę dotyczącą realizowanego...
Więcej
„Śladami cmentarzy z I wojny światowej w powiecie ełckim”
Autor: Adrian Cybulski | Data wpisu: 17 Sierpnia 2017
W programie m.in.: zwiedzanie cmentarzy w Bartoszach, Talusach, Grabniku i Starych Juchach. Zgłoszenia pod nr tel.: 87 732-02-83 lub elektronicznie: r.zytyniec@mhe-elk.pl Więcej na: www.mhe-elk.pl
Więcej
Odnowione boisko przy ulicy Mickiewicza 29 w Ełku
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 16 Sierpnia 2017
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania - Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym „Mały sport na wielkich osiedlach”. Prace polegały m.in. na: · rozbiórce i utylizacji elementów nawierzchni i ogrodzenia, · robotach ziemnych, · wykonaniu drenażu boiska, · wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, ·...
Więcej
100 lat Pani Anny
Autor: z. dabrowski | Data wpisu: 16 Sierpnia 2017
Pani Anna dołączyła dzisiaj do zaszczytnego grona najstarszych mieszkańców naszego miasta. Urodziła się 15 sierpnia 1917 roku w miejscowości Wieczkojnie na Białorusi. Do Ełku przyjechała w 1945 roku z Grodna, zamieszkała przy ul. Gdańskiej potem przeprowadziła się z rodziną  do mieszkania przy ulicy Mickiewicza. Jubilatkę odwiedził dzisiaj Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta...
Więcej
Muzeum Historyczne w Ełku odnowiło fisharmonię
Autor: z. dabrowski | Data wpisu: 16 Sierpnia 2017
Fisharmonia (klawiszowy instrument muzyczny) to eksponat który znajduje w zbiorach ełckiego muzeum. Instrument przekazała Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Instrument został wyprodukowany przez Lindholm Hof-Harmoniumfabrik w Bornie (w Niemczech), najprawdopodobniej w latach 1926-1935 r. Ciekawostką jest szyld dystrybutora umieszczony na instrumencie: W. Schoen, Lyck Ostpr....
Więcej