Przebudowa ulicy Kilińskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
W najbliższych dniach rusza II etap przebudowy dwujezdniowego odcinka ulicy Kilińskiego w Ełku, który obejmie także skrzyżowania z ulicami: Matejki, Koszykowej oraz Emilii Plater. Inwestycja będzie prowadzona na odcinku od stacji paliw „Orlen" do stacji paliw „Statoil" (ok. 100 metrów przed rondem z ul. Grajewską). Z tej inwestycji wyłączone jest skrzyżowanie z ulicą Piękną (był to I etap...
Więcej
Medale za 50 lat pożycia małżeńskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie otrzymują pary z co najmniej 50 – letnim stażem małżeńskim. W imieniu Prezydenta RP medale wręczył małżonkom prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Piotra Gajewskiego. Medale zostały przyznane następującym parom: 1. Irena i Jan Jakub Andziak – 50...
Więcej
Spotkanie z Janem Pawłem II w Ełckim Centrum Kultury
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II (obchodzone są m.in.: 95 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci Papieża). W roku Jana Pawła II mieszkańcy Ełku zrzeszeni w stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich przygotowują cykl comiesięcznych spotkań poświęconych Patronowi naszego miasta, by przypomnieć Jego postać oraz dziedzictwo jakie pozostawił. Spotkania odbywają się od...
Więcej
Zostań członkiem Komitetu Sterującego ZIT
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
W skład Komitetu Sterującego ZIT może wejść: a) Jeden przedstawiciel sektora społecznego wraz z zastępcą, b) Jeden przedstawiciel biznesu wraz z zastępcą. Miasto Ełk i Gmina Ełk otrzymały specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości niemal 19 mln euro na realizację zintegrowanych projektów z zakresu rozwoju...
Więcej
Autyzm - wiem więcej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony był 2 kwietnia. Urząd Miasta Ełku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls" zachęcali mieszkańców, by zaakcentowali solidarność problemem poprzez ubranie się na niebiesko, przypięcie błękitnej wstążki lub właśnie zapalenie niebieskiego światełka. Z tej okazji po zmroku na niebiesko podświetlony został budynek Urzędu Miasta Ełku. W...
Więcej
Malowanie pasów i przejść dla pieszych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Kwietnia 2015
W ramach zadania firma wykona odnowę oznakowania cienkowarstwowego z odblaskiem: linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, strzałki i inne symbole. Odnowione zostanie też oznakowanie na ścieżkach rowerowych naszego miasta (jest ich ok. 11 km). Realizację prac podzielono na dwa etapy: • I etap odnowa całości oznakowania – powinna zostać wykonana do 1 maja 2015 r. (przy sprzyjających...
Więcej
Nowa Rada Sportu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 10 Kwietnia 2015
W celu zapewnienia środowisku sportowemu z terenu miasta Ełku wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności miejskiej, a zwłaszcza na sprawy sportu i kultury fizycznej, 10 kwietnia powołana została Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku. Rada jest także organem doradczym, inicjatywnym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Ełku w sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej. Rada powoływana...
Więcej
300 tys. zł na remonty ełckich zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 10 Kwietnia 2015
W styczniu prezydent Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Nabór wniosków trwał do 27 lutego 2015 r. W 2015 roku na konkurs wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 888 348,39 zł. Do dofinansowania wybrano ostatecznie 6...
Więcej
Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 09 Kwietnia 2015
W piątek 10 kwietnia w Ełku odbędą się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 18.00 w Katedrze p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, gdzie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ofiar obu tych tragedii. Po Mszy nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Smoleńska (przy Katedrze)...
Więcej
Przebudowa kolejnego skrzyżowania w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 09 Kwietnia 2015
Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego skrzyżowania zwykłego o przesuniętych wlotach (skrzyżowanie ulic Kajki, Tuwima, Grodzieńska) na skrzyżowanie czterowlotowe z sygnalizacją świetlną. Nastąpi zmiana geometrii skrzyżowania. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących linii oświetleniowych,...
Więcej