Ełk na wielkanocnej pocztówce
Autor: Iga Urbanowicz | Data wpisu: 09 Marca 2016
Urząd Miasta Ełku przygotował kartki pocztowe z okazji świąt Wielkanocnych. Można zaskoczyć bliskich i przyjaciół wysyłając im oryginalną pocztówkę z Ełku, której nie można kupić w sklepach. Pocztówki można otrzymać bezpłatnie w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pok. 380). Umowny limit to 2 pocztówki na osobę.  
Więcej
Punkt konsultacyjny w ełckim MOPSie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Stycznia 2016
W ramach projektu zostały wyremontowane i wyposażone 3 pomieszczenia. Dzięki tej inwestycji jeszcze w styczniu 2016 r. zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Będzie tam można uzyskać pomoc psychologa, radcy prawnego, pedagoga, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy. Projekt „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie" został...
Więcej
Dziadek do orzechów w ECK
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Stycznia 2016
Balet w dwóch aktach (1892). Libretto Jurija Grigorowicza według opowiadania E.T.A. Hoffmannaz wykorzystaniem motywów scenariusza Mariusa Petipy. "Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego w choreografii Jurija Grigorowicza i wykonaniu tancerzy moskiewskiego Teatru Bolszoj. Wszystko dzięki decyzji Teatru Bolszoj, by gwiazdkowy spektakl Dziadka do orzechów zarejestrowany podczas transmisji live...
Więcej
Nowe Świadczenie Rodzicielskie - nabór wniosków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2016
Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od dochodu rodziny. Przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Wnioski można składać od stycznia 2016 r. w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (ul. Piłsudskiego 6 - budynek po starym...
Więcej
Spotkanie konsultacyjne w Ełku – Pro EGO 2014–2020
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2016
Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana skupiające samorządy szczebla powiatowego i gminnego z subregionu EGO (obszar powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego). W załączeniu znajdują się projekty dokumentów będących przedmiotem konsultacji i formularz konsultacyjny. Uwagi i wnioski można składać w terminie do 22 stycznia 2016 r. w jednej z następujących form: w...
Więcej
Wystawa Nikifor i prymitywiści
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2016
Wystawa obejmuje 40 prac artystów nieprofesjonalnych - Oscar de Mejo, Jovan Obican, Gerard Lapagesse, Vincent Haddelsey, Henryk Żarski, Przemysław Kiebzak i Nikifor. Wystawę można oglądać do 1 marca 2016 r. w Galerii Ślad Ełckiego Centrum Kultury. Nikifor Krynicki, właściwie Epifaniusz Drowniak (1895-1966) - malarz samouk traktujący swą twórczość jako naturalne powołanie i usiłujący z niej...
Więcej
Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na remonty ełckich zabytków w 2016 r.
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Stycznia 2016
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: wpisanym do rejestru zabytków, będącym w złym stanie technicznym, posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi: 300 tys. zł (zabudowa mieszkaniowa oraz...
Więcej
Ełcka Liga Pływacka, runda II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Stycznia 2016
W zawodach „Ełckiej Ligi Pływackiej" może wziąć udział każdy zawodnik zgłoszony przez szkołę, klub, stowarzyszenie lub osoba indywidualna. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach. Zgłoszenia można kierować pocztą elektroniczną na adres:...
Więcej
"Ełcka zmarzlina"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 11 Stycznia 2016
„Ełcka Zmarzlina" jest to zimowe wydarzenie turystyczno-sportowe, które ma na celu sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentację walorów krajoznawczych Ełku i okolic, a także propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku wśród uczestników. W piątek 8 stycznia na boisku szkolnym w Nowej Wsi Ełckiej zameldowali się śmiałkowie którzy chcieli się sprawdzić...
Więcej
Stypendia za wyniki w nauce 2016 r.
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 08 Stycznia 2016
Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego; osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5...
Więcej