X Jubileuszowy Festiwal Muzyczny w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 01 Października 2015
Wydarzenie rozpocznie się w piątek 2 października Szkolnym Dniem Kultury Hiszpańskiej oraz Międzynarodowym Dniem Muzyki. W sobotę 3 października odbędzie się X Międzynarodowy Konkurs Młodych Instrumentalistów, natomiast po południu w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, recital hiszpańskiego kompozytora Paco Seco. Obchody Jubileuszu 500 – lecia Św. Teresy z Avili...
Więcej
Gimnazjum Sportowe wykształci przyszłych mistrzów
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Września 2015
Od nowego roku szkolnego naukę w Gimnazjum Sportowym przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku rozpoczęło 52 uczniów w dwóch klasach pierwszych: klasa I F – o profilu siatkówka (27 uczniów) oraz klasa I N – o profilu piłka nożna (25 uczniów). Uczniowie Gimnazjum Sportowego będą ćwiczyli na lekcjach wychowania fizycznego 10 godzin tygodniowo. Natomiast ze względu na sportowy profil klas dwa...
Więcej
Dzień Solidarności Międzypokoleniowej „Sport łączy pokolenia"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Września 2015
Urząd Miasta Ełku, Rada Senioralna przy Prezydencie Miasta Ełku, MOPS, Stowarzyszenie „Alternatywa" oraz Zespół Szkół Samorządowych w Ełku zapraszają na IV edycję obchodów Dnia Solidarności Międzypokoleniowej pod hasłem: „Sport łączy pokolenia". To będzie dzień spotkań, integracji oraz zabaw sportowo-rekreacyjnych, poświęcony promowaniu dialogu i solidarności międzypokoleniowej oraz...
Więcej
Lista osób przyjętych do AMO w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Września 2015
Znana jest już lista dzieci w roczniku 2005 – 2010 przyjętych do Akademii Młodych Orłów. Spośród ok. 120 chętnych wybrano 62 osoby. Natomiast jeszcze w październiku w rocznikach 2006, 2008, 2009 i 2010 planowany jest nabór uzupełniający. Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do Akademii Młodych Orłów odbędzie się w czwartek 1 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4.
Więcej
Remont nawierzchni na ul. Towarowej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Września 2015
Wykonawcą inwestycji została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku. Koszt prac wyniesie 113 277 zł. Zakres robót obejmuje m.in.: wyfrezowanie nawierzchni z elementów betonowych (trylinki), mechaniczne wyrównanie nawierzchni masą mineralnoasfaltową, wykonanie nowej nawierzchni jezdni. regulację studzienek kanalizacyjnych. Prace rozpoczną się od momentu podpisania...
Więcej
Stypendia dla MKS Ełk
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Września 2015
Wręczenie stypendiów sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej, odbyło się w poniedziałek 28 września 2015 r., w Urzędzie Miasta Ełku. Tym razem Prezydent Tomasz Andrukiewicz oraz Zastępca Prezydenta Artur Urbański wręczyli stypendia sportowe 27 piłkarzom MKS Ełk . W budżecie miasta Ełku na stypendia i nagrody sportowe w 2015 r. zaplanowano łączną kwotę 200 525 zł. W pierwszym...
Więcej
„Szkoła w działaniu”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Września 2015
Gimnazjum nr 2 to szkoła z aspiracjami, otwarta na nowe pomysły i przedsięwzięcia, które podnoszą jakość pracy placówki. Jedną z aktualnie realizowanych inicjatyw jest udział w unijnym projekcie Erasmus + pn. „Szkoła w działaniu". Jego uczestnikami są nauczyciele, a docelowym odbiorcą uczeń. Szkolenia będą trwały do końca 2015 r., natomiast projekt kończy się 31 maja 2016 r. Tytuł projektu...
Więcej
Ełcka AMO jedną z 10 w kraju
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Września 2015
Akademia Młodych Orłów daje możliwość otrzymania nieodpłatnego szkolenia piłkarskiego na najwyższym poziomie, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek, w trzech kategoriach wiekowych: 6-7 lat (U-7), 8-9 lat(U-9) oraz 10-11 lat (U-11). Oficjalne otwarcie AMO w Ełku odbyło się w niedzielę 27 września o godz. 12.00 na „Orliku" przy Szkole Podstawowej nr 4. Udział w wydarzeniu wzięli m.in....
Więcej
Konkurs "Trudne Czasy"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Września 2015
Konkurs na najlepszą pracę pisemną, którego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, wyobraźni językowej, a przede wszystkim popularyzacja wiedzy z zakresu II wojny światowej i okresu powojennego. Uczestnicy: I kategoria wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół gimnazjalnych (klasy 1-3); II kategoria wiekowa –...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Września 2015
Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie protokołu nr IX.15 z sesji. 3.Zatwierdzenie porządku obrad. 4.Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, 2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, 3) określenia wysokości...
Więcej