Montaż czujników tlenku węgla w lokalach socjalnych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Listopada 2015
Prace montażowe rozpoczną się w mieszkaniach przy ul. Sikorskiego 36, 38, 38 A i 38 B. Będą to nowoczesne urządzenia alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z wbudowanym wysokiej jakości czujnikiem elektrochemicznym, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę. Kolejne 115 mieszkań socjalnych zostanie wyposażone w urządzenia na początku 2016 r. Koszt...
Więcej
Do 30 listopada w Urzędzie Miasta można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 25 Listopada 2015
Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku. Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria: jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na terenie...
Więcej
Ełcka Liga Pływacka – runda I
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 25 Listopada 2015
Zasady uczestnictwa: w zawodach ELP może wziąć udział każdy zawodnik zgłoszony przez szkołę, klub, stowarzyszenie lub osoba indywidualna,  uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach, Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną do 25 listopada...
Więcej
Kino ECK - Strategia mistrza
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 25 Listopada 2015
Lance Armstrong był bohaterem dla milionów ludzi na całym świecie, którzy z zapartym tchem śledzili jego kolejne, niezwykłe zwycięstwa podczas Tour de France. Wzbudzał podziw i szacunek nie tylko jako sportowiec, ale człowiek, który pokonał raka i wrócił do wyczynowego kolarstwa. Był wzorem dla młodych, nadzieją dla chorych, inspiracją dla innych sportowców. Ale pewnego dnia okazało się, że...
Więcej
Zdrowie jest najważniejsze
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
Organizatorem konferencji pn. „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja zdrowotna – jak skutecznie wprowadzić zmiany" jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski. W wydarzeniu mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i powiatu ełckiego (25 listopada) oraz pracownicy medyczni (27 listopada). 25 listopada – program konferencji dla mieszkańców: 9.00-9.15 - Przywitanie gości i uczestników konferencji...
Więcej
Kampania „Biała Wstążka" 2015
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
Organizatorem Kampanii „Biała Wstążka" na ternie miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku. Celem kampanii jest rozpowszechnianie w mieście Ełk idei „Białej Wstążki" Stop przemocy wobec Kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestii przemocy i powstrzymania się od wszelkich...
Więcej
Maciejewski spotkał się z prezydentem Miasta Ełku Tomaszem Andrukiewiczem
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
W komisji tej opiniowane są i inicjowane projekty ustaw, które dotyczą codziennych spraw: dochodów samorządów, funkcjonowania szkół, finansowania dróg lokalnych, usprawnienia działań urzędów, pomocy społecznej, rozwoju gospodarczego miast i wielu innych. Już jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z...
Więcej
Nie daj się oszukać - zastrzeż utracone dokumenty
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Listopada 2015
Każdego dnia realizuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji. Wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Listopada 2015
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr XI.15 z sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, zmieniająca...
Więcej
Wiadomości miejskie - premiera nowego odcinka
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Listopada 2015
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emitowany jest program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. W tym odcinku będzie można dowiedzieć się m.in. o kończących się pracach w związku z przebudową ulicy Kilińskiego – III etap, kolejnym innowacyjnym „lokatorze"w Parku Naukowo-Technologicznym, rozpoczynającym się sezonie na łyżwy na ełckim...
Więcej