Kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Ełku - etap III. Czas na wykonanie projektu.
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Października 2015
Modernizacja obejmuje wymianę słupów, linii kablowych i napowietrznych, opraw oświetleniowych oraz budowę nowych brakujących punktów oświetlenia ulicznego. Przewidywany termin wykonania projektu to 20 grudnia 2015 r., natomiast koszt projektu wyniesie 41 820 zł. Ulice objęte projektem: Wawelska, Orzeszkowej, Małeckich, 3 Maja, Kościuszki, Gdańska, Chopina - wymiana słupów, opraw i linii...
Więcej
Nieznane o znanych - wykłady o polskich malarzach
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Października 2015
Podczas spotkań zostaną zaprezentowani malarze polscy z przełomu XIX i XX wieku. Uczestnicy wykładów będą mieli możliwość zapoznania się z dziełami największych polskich malarzy tego okresu oraz ciekawostkami z ich biografii. Wykłady poprowadzi Edyta Mańczuk, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, instruktor plastyki i ceramiki. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 października 2015...
Więcej
Msza Święta Zacheusza
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Października 2015
Projekt realizuje Stowarzyszenie Zacheusz, które powstało w 2004 r. jako „echo" wizyty św. Jana Pawła II w Ełku. Wówczas można było usłyszeć ewangelię o Zacheuszu. Ojciec Święty w homilii wskazał na młodych, do których należy przyszłość Polski. Misją stowarzyszenia jest wspieranie młodych i zdolnych muzyków, dla których istotna jest kultura, tradycja oraz promowanie dziedzictwa narodowego....
Więcej
Ełk wyróżniony za promowanie jakości
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Października 2015
Polski Dzień Jakości to szczególne święto organizacji, które z powodzeniem stosują międzynarodowe standardy zarządzania. XX Polski Dzień Jakości odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości po hasłem „Jakość - Emocje – Inspiracje" („Quality – Emotion – Inspiratnion") oraz jubileuszu 20-lecia organizacji święta jakości w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień, przyznanych...
Więcej
Szymon Hołownia w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Października 2015
Szymon Hołownia, dziennikarz, publicysta, pisarz. Od dłuższego czasu współpracuje z telewizją TVN, gdzie razem z Marcinem Prokopem prowadzi programy Mam Talent! i Mamy Cię! Jest stałym felietonistą miesięcznika „Pani". Laureat nagród dziennikarskich (m.in. Grand Press, Ślad, Wiktor, Ostre Pióro). Autor i współautor 11 książek z dziedziny popteologii i spraw społecznych. W środę 28...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Października 2015
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr X.15 z sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, 2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, 3) przyjęcia Ełckiego...
Więcej
Wiadomości miejskie - premiera nowego odcinka
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Października 2015
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emitowany jest program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. W tym odcinku będzie można dowiedzieć się m.in. o trwającym remoncie izby przyjęć w Szpitalu Miejskim, wręczeniu przez Prezydenta Ełku dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, wyróżnieniu jakie otrzymało Miasto Ełk w ramach V...
Więcej
Kolejny etap pracy przy ul. Kilińskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Października 2015
W związku z koniecznością remontu studni kanalizacyjnych, od dnia 27 października 2015 r. przez maksymalnie 3 dni wyłączony zostanie z ruchu odcinek jezdni ul. Kilińskiego na wysokości „CHATY" (jadąc od centrum). Ruch zostanie przekierowany na drugą stronę ulicy gdzie samochody będą poruszały się w obu kierunkach. W celu zmniejszenia utrudnień roboty będą prowadzone codziennie po godzinie...
Więcej
Uwaga, zmiany w zasadach przyznawania stypendiów artystycznych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Października 2015
Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę, która zmienia część zapisów odnośnie przyznawania stypendiów za twórczość i dorobek artystyczny. DOROBEK ARTYSTYCZNY TYLKO ZA 3 OSTATNIE LATA Zapis o dorobku twórczym ograniczającym przedział czasowy do trzech ostatnich lat ma na celu wyrównanie szans wszystkich ubiegających się o stypendia. Wyeliminuje to sytuację, w której o stypendium ubiegałyby się...
Więcej
Zainteresujmy się losem osób bezdomnych i ubogich
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Października 2015
W związku rozpoczęciem okresu jesienno - zimowego apelujemy o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwagi na los osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta oraz o zainteresowanie się sytuacją osób mieszkających samotnie, w starszym wieku, niepełnosprawnych lub rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, a nie będących w stanie własnym staraniem zabezpieczyć swoich...
Więcej