Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na remonty ełckich zabytków w 2016 r.
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Stycznia 2016
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: wpisanym do rejestru zabytków, będącym w złym stanie technicznym, posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi: 300 tys. zł (zabudowa mieszkaniowa oraz...
Więcej
Ełcka Liga Pływacka, runda II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Stycznia 2016
W zawodach „Ełckiej Ligi Pływackiej" może wziąć udział każdy zawodnik zgłoszony przez szkołę, klub, stowarzyszenie lub osoba indywidualna. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach. Zgłoszenia można kierować pocztą elektroniczną na adres:...
Więcej
"Ełcka zmarzlina"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 11 Stycznia 2016
„Ełcka Zmarzlina" jest to zimowe wydarzenie turystyczno-sportowe, które ma na celu sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentację walorów krajoznawczych Ełku i okolic, a także propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku wśród uczestników. W piątek 8 stycznia na boisku szkolnym w Nowej Wsi Ełckiej zameldowali się śmiałkowie którzy chcieli się sprawdzić...
Więcej
Stypendia za wyniki w nauce 2016 r.
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 08 Stycznia 2016
Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego; osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5...
Więcej
Własny business - trudna recepta na ciekawe życie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 08 Stycznia 2016
Prowadzenie działalności gospodarczej to prawdziwe wyzwanie, ale może też być źródłem satysfakcji i korzyści. Jeżeli stoisz przed pytaniem, w jakiej formie realizować się zawodowo, warto rozważyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym założeniem nowego cyklu spotkań w ełckim Technoparku, poświęconych tematyce biznesowej, naukowej i technologicznej, jest zapoczątkowanie, a...
Więcej
Ełckie Gazele Biznesu 2015
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2016
Autorem rankingu jest firma Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane są wyniki osiągnięte w okresie 2012, 2013 i 2014. Ranking publikowany jest w postaci ponad dwustustronicowego specjalnego wydania, które dołączone...
Więcej
Ełcka Zmarzlina 2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2016
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w maratonie pieszym na orientację "Ełcka Zmarzlina" 2016. Celem tego turystyczno-sportowego wydarzenia jest sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentacja walorów krajoznawczych Ełku oraz Powiatu Ełckiego, a także propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku wśród...
Więcej
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2016
Filmy opowiadają o problemach współczesności i prowokują do rozmowy o kondycji człowieka dziś, a także przywracają kinu wymiar sztuki. W programie znalazły się takie produkcje jak: „Lucyfer", Gust Van den Berghe, Belgia 2014 r., "Tysiąc i jedna noc – cz. 1, niespokojny", reżyseria: Miguel Gomes - Portugalia, Francja, Niemcy, Szwajcaria 2015 r., "Tysiąc i jedna noc – cz. 2,...
Więcej
Złóż wniosek o Nagrodę Białej Lilii
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Stycznia 2016
Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach: Mecenas Sportu, Sportowiec...
Więcej
Nowa karetka już w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Stycznia 2016
Nowy ambulans medyczny który kosztował 400 tys. zł. umożliwi realizację założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnieni nieprzerwaną gotowość do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Na zakup karetki miasto pozyskało 400 tys. zł od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Więcej