Kino ECK - Strategia mistrza
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 25 Listopada 2015
Lance Armstrong był bohaterem dla milionów ludzi na całym świecie, którzy z zapartym tchem śledzili jego kolejne, niezwykłe zwycięstwa podczas Tour de France. Wzbudzał podziw i szacunek nie tylko jako sportowiec, ale człowiek, który pokonał raka i wrócił do wyczynowego kolarstwa. Był wzorem dla młodych, nadzieją dla chorych, inspiracją dla innych sportowców. Ale pewnego dnia okazało się, że...
Więcej
Zdrowie jest najważniejsze
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
Organizatorem konferencji pn. „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja zdrowotna – jak skutecznie wprowadzić zmiany" jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski. W wydarzeniu mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i powiatu ełckiego (25 listopada) oraz pracownicy medyczni (27 listopada). 25 listopada – program konferencji dla mieszkańców: 9.00-9.15 - Przywitanie gości i uczestników konferencji...
Więcej
Kampania „Biała Wstążka" 2015
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
Organizatorem Kampanii „Biała Wstążka" na ternie miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku. Celem kampanii jest rozpowszechnianie w mieście Ełk idei „Białej Wstążki" Stop przemocy wobec Kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestii przemocy i powstrzymania się od wszelkich...
Więcej
Maciejewski spotkał się z prezydentem Miasta Ełku Tomaszem Andrukiewiczem
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Listopada 2015
W komisji tej opiniowane są i inicjowane projekty ustaw, które dotyczą codziennych spraw: dochodów samorządów, funkcjonowania szkół, finansowania dróg lokalnych, usprawnienia działań urzędów, pomocy społecznej, rozwoju gospodarczego miast i wielu innych. Już jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z...
Więcej
Nie daj się oszukać - zastrzeż utracone dokumenty
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Listopada 2015
Każdego dnia realizuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji. Wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Listopada 2015
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr XI.15 z sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, zmieniająca...
Więcej
Wiadomości miejskie - premiera nowego odcinka
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Listopada 2015
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emitowany jest program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. W tym odcinku będzie można dowiedzieć się m.in. o kończących się pracach w związku z przebudową ulicy Kilińskiego – III etap, kolejnym innowacyjnym „lokatorze"w Parku Naukowo-Technologicznym, rozpoczynającym się sezonie na łyżwy na ełckim...
Więcej
POST 2016-2023
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Listopada 2015
Program POST to lokalna koncepcja oświatowa miasta i powiatu ełckiego której celem podstawowym jest przygotowanie uczniów do dorosłego życia, aby umieli oni podjąć się spełnienia wielu ról społecznych, a sposób w jaki je będą realizować był zgodny z oczekiwaniami rodziców, uczniów oraz społeczności lokalnej. W ramach prac nad opracowywaniem dokumentu POST, w Ełku odbywają się regularne...
Więcej
Jesienne preludium w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Listopada 2015
W programie koncertu znajdują się dzieła kompozytorów, takich jak Jan Sebastian Bach, George Gershwin, Sergiusz Rachmaninow czy Astor Piazzolla oraz wielu innych. Wszystkie utwory wykonane zostaną na akordeonie i klarnecie. Te dwa instrumenty pojawiają się w różnych gatunkach muzycznych. Często kojarzone są wspólnie w muzyce klezmerskiej czy ludowej, a tak od siebie oddalone w jazzie i...
Więcej
Otwieramy sezon na łyżwy
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Listopada 2015
Lodowisko po raz pierwszy uruchomiono 27 grudnia 2011 r. Jest to tafla o wymiarach: 20 m x 40 m (800 m2 powierzchni), co czyni je jednym z największych obiektów w regionie. Do dyspozycji użytkowników jest ok. 270 par łyżew. Lodowisko, jak co roku będzie oświetlone i nagłośnione. Wejścia na taflę (dla klientów indywidualnych) przewidziane jest w cyklach 60–minutowych, po których następuje 30...
Więcej