Wiktor Jerofiejew o Rosji
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Czerwca 2015
Wiktor Jerofiejew (ur. 1947 w Moskwie) – rosyjski pisarz i publicysta postmodernistyczny. Prowadzi własny program w kanale „Kultura" oraz nadaje autorską audycję w moskiewskim Radiu „Wolność". Jeden z inicjatorów wydania almanachu „Metropol" w 1979. W swych utworach posługuje się groteską i sarkazmem, miesza rzeczywistość z marzeniem sennym, a czytelnika poddaje próbom wytrzymałości...
Więcej
Hala sportowo – widowiskowa otwarta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 24 Czerwca 2015
Hala była wyłączona z użytku od 21 października 2014 r. ponieważ zauważono pęknięcia dźwigarów z drewna klejonego oraz ponadnormatywne ugięcia pojedynczych dźwigarów. Wykonana została ekspertyza dźwigarów. Obliczenia wykazały, że założenia projektowe oraz wymiarowanie konstrukcji były prawidłowe. Spękania nie pojawiły się na etapie budowy, lecz później w trakcie użytkowania hali. Prace...
Więcej
Prezydent Ełku wśród najlepszych w rankingu tygodnika „Newsweek”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Czerwca 2015
Ranking N15 powstał na podstawie ankiet wysłanych do prezydentów polskich miast, którzy typowali najlepszych ich zdaniem prezydentów. Ostatecznego wyboru dokonała kapituła, która w tym roku obradowała w składzie: • dr Adam Aduszkiewicz z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej • prof. Grzegorz Gorzelak i dr Cezary Trutkowski z Uniwersytetu Warszawskiego • Ryszard Holzer, sekretarz redakcji...
Więcej
Wybory ławników na kadencję 2016 – 2019
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Czerwca 2015
• do Sądu Okręgowego w Suwałkach - 5 ławników w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy, • do Sądu Rejonowego w Ełku - 35 ławników w tym 15 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego...
Więcej
Głosowanie w wyborach do Rady Pożytku Publicznego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Czerwca 2015
Rada ma konsultować i opiniować m.in. projekty strategii rozwoju miasta Ełku; projekty pozostałych dokumentów strategicznych i programowych; projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych z ustawy, w tym rocznego i wieloletniego programu współpracy; funkcjonowanie sektora pozarządowego; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między samorządem...
Więcej
Dowiedz się więcej o ERASMUS +
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 22 Czerwca 2015
Adresatami spotkania jest młodzieży oraz przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych. Głównym celem jest omówienie zasad programu Erasmus+ oraz warsztat dotyczący zarządzania projektem, ale będzie też czas na indywidualne konsultacje. Współorganizatorem spotkania jest Ełckie Stowarzyszenie STOPA. HARMONOGRAM: 9:00 - rozpoczęcie spotkania, 9:00 - 10:30 - struktura programu, podział...
Więcej
Daj się zwariować nauce w PNT
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 19 Czerwca 2015
Jeśli interesujesz się nowinkami ze świata nauki, jeśli nie obce są Ci roboty, komputery i statki kosmiczne, jeśli lubisz eksperymenty naukowe lub jeśli po prostu chcesz zobaczyć coś nowego, innego i nietuzinkowego – to musisz wziąć udział w tegorocznych „Wariacjach z Nauką". Na uczestników czeka wiele wrażeń i niesamowitych doznań takich jak: zawody robotów, symulator przeciążeń, pokazy...
Więcej
Stypendia szkolne
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Czerwca 2015
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło...
Więcej
Nabór do Rady Pożytku Publicznego w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 17 Czerwca 2015
Rada ma konsultować i opiniować m.in. • projekty strategii rozwoju miasta Ełku; • projekty pozostałych dokumentów strategicznych i programowych; • projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych z ustawy, w tym rocznego i wieloletniego programu współpracy; • funkcjonowanie sektora pozarządowego; • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między...
Więcej
Czerwcowe spotkanie z Janem Pawłem II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Czerwca 2015
Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II (obchodzone są m.in.: 95 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci Papieża). W roku Jana Pawła II mieszkańcy Ełku zrzeszeni w stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich przygotowują cykl comiesięcznych spotkań poświęconych Patronowi naszego miasta, by przypomnieć Jego postać oraz dziedzictwo jakie pozostawił. Spotkania odbywają się od...
Więcej