Czas na przebudowę ul. Piłsudskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Kwietnia 2015
Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Piłsudskiego w Ełku oraz budowę dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego. Rozpoczęcie pierwszych prac planowane jest 4 maja. Inwestycja zakończy się do 30 września 2015 r. Koszt robót wyniesie 2 023 800,04 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Początkowa faza prac nie będzie stwarzać...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Kwietnia 2015
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr V.15 z sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, 2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, 3) zmieniająca uchwałę...
Więcej
Ełckie Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Kwietnia 2015
W ramach akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych od 7 do 10 maja w Ełku odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Miasto Ełk wraz z jednostkami miejskimi zorganizuje (na terenie obiektów zmodernizowanych dzięki pozyskanym środkom unijnym) szereg wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych. Więcej informacji na stronie: http://dniotwarte.eu/ Szczegółowy...
Więcej
„Nagrody Białej Lilii” – mija termin składania wniosków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Kwietnia 2015
Pierwotnie nabór wniosków trwał do 31 marca. Termin został przedłużony. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miasta. Nagrody Białej Lilii przyznawana są za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku. To już IX edycja Konkursu (funkcjonuje od 2007 r. – za osiągnięcia w roku 2006). Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną...
Więcej
„Skrzypek na dachu”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Kwietnia 2015
„Przystanek Kultura" to nowy sposób Ełckiego Centrum Kultury na stworzenie możliwości dotarcia do sztuki, oferowanej przez inne ośrodki kultury i sztuki. Często bowiem przeszkodą w obejrzeniu naprawdę wartościowych spektakli jest dojazd do większego miasta. ECK proponuje możliwość wykupienia miejsca na wybrany spektakl oraz zapewnia transport. Najbliższy wyjazd już 9 maja na spektakl...
Więcej
Nowy blok operacyjny w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Kwietnia 2015
Blok operacyjny usytuowany jest na I piętrze Bloku IF/III i zajmuje powierzchnię 651,66 m2. Wyposażony jest m. in. w trzy sale operacyjne, salę pooperacyjną 4 – łóżkową, pomieszczenia przygotowania pacjentów, podręczną sterylizatornię, pokój lekarzy oraz pokój personelu średniego, śluzy szatniowe personelu, śluzę pacjentów, a także dwie windy oraz magazyny. Na tym samym poziomie znajduje...
Więcej
Kolejne pracownie komputerowe, hotspoty i kamery
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Kwietnia 2015
Dzięki realizacji zadania wyposażone zostaną kolejne dwie pracownie komputerowe: jedna w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Św. M.M. Kolbego 11, a druga w Zespole Szkół Samorządowych, ul. Suwalska 15. Każda z pracowni wyposażona będzie w komputer z oprogramowaniem (15 kompletów), drukarkę, biurko i krzesło (15 kompletów), a także switch, system projekcyjny oraz system kontroli i bezpieczeństwa....
Więcej
4 drużyna świata zagra z ełckim „Mazurem”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Kwietnia 2015
26 kwietnia o godz. 10:00 na stadionie miejskim w Ełku odbędzie się pokazowy trening, a godz.11:00 odbędzie się mecz pokazowy, podczas którego drużyny Mazur Ełk i KS Śniardwy Orzysz zagrają po jednej połowie meczu z reprezentacją narodową AmpFutbol Polska. Po meczu (ok. godz. 12:00) odbędzie się I Bieg Osób Niepełnosprawnych, które pokonają symboliczne okrążenie stadionu i otrzymają...
Więcej
„Test Coopera, czyli ełczanie ruszcie kuper”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 22 Kwietnia 2015
Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci, określa się na podstawie pokonanego dystansu. Miejski Ośrodek Sportu i...
Więcej
Egzamin gimnazjalny
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Kwietnia 2015
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym mogą być zwolnieni z tej części egzaminu gimnazjalnego, której dotyczył konkurs. Jeżeli uczeń nie...
Więcej