Spotkanie z Janem Pawłem II w Ełckim Centrum Kultury
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II (obchodzone są m.in.: 95 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci Papieża). W roku Jana Pawła II mieszkańcy Ełku zrzeszeni w stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich przygotowują cykl comiesięcznych spotkań poświęconych Patronowi naszego miasta, by przypomnieć Jego postać oraz dziedzictwo jakie pozostawił. Spotkania odbywają się od...
Więcej
Zostań członkiem Komitetu Sterującego ZIT
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
W skład Komitetu Sterującego ZIT może wejść: a) Jeden przedstawiciel sektora społecznego wraz z zastępcą, b) Jeden przedstawiciel biznesu wraz z zastępcą. Miasto Ełk i Gmina Ełk otrzymały specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości niemal 19 mln euro na realizację zintegrowanych projektów z zakresu rozwoju...
Więcej
Autyzm - wiem więcej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Kwietnia 2015
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony był 2 kwietnia. Urząd Miasta Ełku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls" zachęcali mieszkańców, by zaakcentowali solidarność problemem poprzez ubranie się na niebiesko, przypięcie błękitnej wstążki lub właśnie zapalenie niebieskiego światełka. Z tej okazji po zmroku na niebiesko podświetlony został budynek Urzędu Miasta Ełku. W...
Więcej
Malowanie pasów i przejść dla pieszych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Kwietnia 2015
W ramach zadania firma wykona odnowę oznakowania cienkowarstwowego z odblaskiem: linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, strzałki i inne symbole. Odnowione zostanie też oznakowanie na ścieżkach rowerowych naszego miasta (jest ich ok. 11 km). Realizację prac podzielono na dwa etapy: • I etap odnowa całości oznakowania – powinna zostać wykonana do 1 maja 2015 r. (przy sprzyjających...
Więcej
Nowa Rada Sportu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 10 Kwietnia 2015
W celu zapewnienia środowisku sportowemu z terenu miasta Ełku wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności miejskiej, a zwłaszcza na sprawy sportu i kultury fizycznej, 10 kwietnia powołana została Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku. Rada jest także organem doradczym, inicjatywnym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Ełku w sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej. Rada powoływana...
Więcej
300 tys. zł na remonty ełckich zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 10 Kwietnia 2015
W styczniu prezydent Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Nabór wniosków trwał do 27 lutego 2015 r. W 2015 roku na konkurs wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 888 348,39 zł. Do dofinansowania wybrano ostatecznie 6...
Więcej
Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 09 Kwietnia 2015
W piątek 10 kwietnia w Ełku odbędą się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 18.00 w Katedrze p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, gdzie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ofiar obu tych tragedii. Po Mszy nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Smoleńska (przy Katedrze)...
Więcej
Przebudowa kolejnego skrzyżowania w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 09 Kwietnia 2015
Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego skrzyżowania zwykłego o przesuniętych wlotach (skrzyżowanie ulic Kajki, Tuwima, Grodzieńska) na skrzyżowanie czterowlotowe z sygnalizacją świetlną. Nastąpi zmiana geometrii skrzyżowania. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących linii oświetleniowych,...
Więcej
30 tys. zł dla policji
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 08 Kwietnia 2015
Miasto Ełk podpisało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie (reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Ełku). W wyniku tego porozumienia miasto przekaże policji 30 000 zł (w zeszłym roku była to kwota 20 000 zł). Otrzymane środki zostaną przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu...
Więcej
Nadal można składać wnioski na „Nagrody Białej Lilii”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Kwietnia 2015
Pierwotnie nabór wniosków trwał do końca marca. Termin naboru został przedłużony. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miasta. Nagrody Białej Lilii przyznawane są za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku. To już IX edycja Konkursu (funkcjonuje od 2007 r. – za osiągnięcia w roku 2006). Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją...
Więcej