WIELKANOC 2015
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 03 Kwietnia 2015
Więcej
Oglądaj nowe „Wiadomości miejskie”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 03 Kwietnia 2015
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej także w tym roku emitowany będzie program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. Premiera kolejnego odcinka już dziś (3 kwietnia) o godz. 17.15. W programie będzie można dowiedzieć się m.in.: o przyznaniu przez miasto dotacji na remonty ełckich zabytków, tegorocznych remontach kolejnych podwórek czy...
Więcej
Wielkanocny poniedziałek na obiektach MOSiR
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 02 Kwietnia 2015
W niedzielę wielkanocną (5 kwietnia) obiekty MOSiR w Ełku będą zamknięte. Natomiast w dniu 6 kwietnia (poniedziałek) Park Wodny będzie czynny w godzinach: 12:00 – 22:00. Tego dnia obowiązywać będzie promocyjna cena wstępu na pływalnię: 7 zł za 1 godz. dla wszystkich (osoby dorosłe, dzieci). Skorzystać można będzie także z innych obiektów MOSiR, czyli parku linowego, stadionu miejskiego oraz...
Więcej
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 02 Kwietnia 2015
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Kataru. Obchody mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Są okazją do globalnego zaangażowania i efektywnej międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Podstawowe założenia to dostrzeżenie i zaspokojenie potrzeb osób dotkniętych autyzmem,...
Więcej
Ełk z 19 mln Euro z Unii Europejskiej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 01 Kwietnia 2015
Negocjacyjne dotyczyły Realizacji Przedsięwzięć Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Ełku (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020 (RPO WiM). Celem spotkania było podjęcie dalszych wspólnych ustaleń, m.in. w obszarze finansowania inwestycji. W wyniku przeprowadzonych rozmów udało się pozyskać dodatkowy 1 mln EURO z przeznaczeniem na inwestycje...
Więcej
Dotacje na remonty ełckich zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 01 Kwietnia 2015
W styczniu prezydent Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Nabór wniosków trwał do 27 lutego 2015 r. W 2015 roku na konkurs wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 888 348,39 zł. Do dofinansowania wybrano ostatecznie 6...
Więcej
Dodatkowe 100 tys. zł na miejski żłobek
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 01 Kwietnia 2015
Ełk przystąpił także w tym roku do otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „MALUCH" - edycja 2015". Konkurs ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu dofinansowywane są (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku „Osobowością Roku Warmii i Mazur”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 31 Marca 2015
Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu w Olsztynie przyznał 30 marca nagrody „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2014". W kategorii samorządy tytuł otrzymał Prezydent Ełku, który został doceniony za wybitne osiągnięcia w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej oraz za zaangażowanie w rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny i sportowy Miasta Ełku. Tomasz Andrukiewicz...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Marca 2015
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr IV.15 z sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, 2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, 3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami...
Więcej
Godzina dla Ziemi
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Marca 2015
W tym roku w Ełku w ramach Godziny na Ziemi zostanie wyłączona iluminacja w budynkach Urzędu Miasta, Ełckiego Centrum Kultury i Szkoły Artystycznej, a także Wieży Ciśnień, Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Katedry pw. Św. Wojciecha oraz mostu na ul. Zamkowej. Zachęcamy również do zgaszenia świateł na tę jedną godzinę w Państwa domach i mieszkaniach. Godzina dla Ziemi WWF 2015 w...
Więcej