Letnie Granie na Placu Jana Pawła II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Sierpnia 2015
Pierwsze „rozgrywki" orkiestry, złożone z większości trębaczy byłej orkiestry kolejowej, rozpoczęły się zimą 1967/68. Od tamtej pory orkiestra nieustannie się rozwija i odnosi coraz liczniejsze sukcesy. W życiu orkiestry aktywnie uczestniczy wielu młodych ełczan, którzy chcą rozwijać swoje muzyczne pasje. Od wielu lat Orkiestra bierze aktywny udział w lokalnych uroczystościach, zapewniając...
Więcej
Wyprawka szkolna na rok 2015/2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Sierpnia 2015
Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2015/2016: w klasach 3 w szkołach podstawowych, w klasach 4 w szkołach ponadgimnazjalnych, uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy 1), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w...
Więcej
Budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku. Ogłoszenie przetargu
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Sierpnia 2015
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku o długości 160,80 mb od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada. Zakres prac: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowa nowego odcinka ulicy o długości 160,80 mb o nawierzchni bitumicznej, wraz z wykonaniem nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,...
Więcej
Odeszła Anna Boharewicz - Richter, Ełczanka Roku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 19 Sierpnia 2015
„ Ach, może wieki przeminą A nas tu nigdy nie będzie Lecz dusze nasze nie zginą Cień nasz te brzegi osiędzie." (Anna Boharewicz – Richter, Korzenie, s. 20.) Anna Boharewicz – Richter urodziła się 2 grudnia 1926 r. w Ongirach na Litwie Kowieńskiej, gdzie spędziła swoje dzieciństwo. Mając niespełna 19 lat (w 1945r.) przyjechała wraz z rodziną do Ełku, gdzie osiadła na stałe. W 1947...
Więcej
Ponad 57 mln zł na projekty obywatelskie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 19 Sierpnia 2015
Środki Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) przeznaczone na dotacje w 2016 r. wynosić będą ok. 57,6 mln zł. Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady konkursu FIO oraz priorytety działań. Szkolenia są bezpłatne i zostaną prowadzone przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i...
Więcej
Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Sierpnia 2015
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło...
Więcej
Ełk z szansą na dotację w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Sierpnia 2015
Wstępnie projekt dot. rewitalizacji śródmieścia Ełku zakłada rozwój działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) jako głównej instytucji realizującej działania aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i ich rodzin. W ramach działania ECRS planuje się utworzenie Ełckiej Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych oraz rozwój streetworkingu na rzecz prowadzenia pracy z młodzieżą w...
Więcej
Mazurskie Kino pod Gwiazdami
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Sierpnia 2015
Dzisiaj można obejrzeć film „Pompeje", gatunek: katastroficzny Bohaterem jest Milo, niewolnik, który stał się niezwyciężonym gladiatorem, by nagle znaleźć się w sytuacji bez wyjścia – musi uratować ukochaną Flavię, piękną córkę bogatego kupca. Termin: 18 sierpnia 2015 r., godz. 21:00, miejsce: Amfiteatr ECK, wstęp wolny .
Więcej
Delegacja z Litwy z wizytą w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 17 Sierpnia 2015
Była to pierwsza wizyta nowego Burmistrza Miasta Alytus Vytautas'a Grigaravicius'a w Ełku. Towarzyszyli mu również Tautvydas Tamulevicius - Zastępca Burmistrza Miasta Alytus oraz Vytautas Jastremskas – Dyrektor Administracji Urzędu Miasta Alytus. Do Ełku przyjechał także Czesław Okińczyc - Doradca Premiera Republiki Litewskiej. W związku z tym, że powołany w kwietniu bieżącego roku burmistrz...
Więcej
Przerwa techniczna w Parku Wodnym
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Sierpnia 2015
Jak co roku pod koniec okresu wakacyjnego wykonywane są prace konserwacyjne w Parku Wodnym. W związku z tym Park Wodny w wyznaczonym terminie będzie nieczynny. Prace do wykonania po wypompowaniu wody z basenu: wymiana materiału dylatacyjnego w nieckach, czyszczenie hali basenowej, wymiana przelewów wodnych, konserwacja hali i urządzeń technicznych, malowanie i wymiana...
Więcej