Nowy dyrektor MOSiR
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Marca 2015
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy wpłynęło 8 ofert, z których 7 spełniało wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło sześciu kandydatów, po rezygnacji jednego z kandydatów przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawowym narzędziem rekrutacyjnym była rozmowa kwalifikacyjna, która przeprowadzona została w oparciu o przedstawioną...
Więcej
Ile „Kilometrów Dobra” jest w Ełku?
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Marca 2015
Kilometry Dobra to kampania społeczna, łącząca organizacje z całego kraju i wspomagająca je w zbieraniu funduszy na określone przez nie cele. Jest to jedyna akcja charytatywna, w której podmioty z sektora organizacji pozarządowych (NGO) łączą się i nawzajem wspierają w swojej działalności. Działając lokalnie i głównie poza dużymi miastami, akcja tworzy nową, nie znaną do tej pory,...
Więcej
Dzień Kobiet w ełckich jednostkach
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Marca 2015
Dzień kobiet w Ełckim Centrum Kultury zaprasza wszystkie Panie na film „Serena" oraz spektakl „Imię" Film „SERENA" George i Serena osiadają w Karolinie Północnej. Wykorzystując naturalne zasoby lasów, rozwijają imperium składów drewna. Serena, dzięki swojej przedsiębiorczości i kierowniczym umiejętnościom, może dorównać każdemu mężczyźnie w zarządzaniu posiadłością i majątkiem....
Więcej
"Przystanek Kultura" w Ełckim Centrum Kultury
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 03 Marca 2015
Często przeszkodą w obejrzeniu naprawdę wartościowych spektakli jest dojazd do większego miasta. ECK gwarantuje możliwość wykupienia miejsca na wybrany spektakl oraz zapewnia transport. Aktualnie w ramach „Przystanku Kultura" ECK oferuje: Spektakl „Upadłe Anioły" Klasyczna, znakomicie napisana komedia, ciesząca się od chwili napisania (1925 r.) niezwykłą popularnością nie...
Więcej
Seminarium w sprawie projektu "Gotowi na Model"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 03 Marca 2015
Stowarzyszenie ESWIP wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatem Ostródzkim oraz Gminą Gietrzwałd realizuje projekt „Gotowi na Model", którego głównym celem jest poprawa jakości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W ramach projektu w poszczególnych samorządach wdrażane są wybrane rozwiązania...
Więcej
Prace Salvadora Dali w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Lutego 2015
Na ekspozycję składa się 60 grafik autorstwa Salvadora Dali. Należą do nich oryginalne litografie, akwaforty, staloryty i drzeworyty w części sygnowane własnoręcznie przez artystę, pozostałe tłoczone w limitowanych edycjach z autorskich matryc Dalego.
 Kolekcja zawiera m.in. ilustracje do "Boskiej Komedii" Dantego, Nowego i Starego Testamentu, historii Don Kichota. Prace pochodzą ze zbiorów...
Więcej
Powstała podstrona internetowa poświęcona polityce społecznej Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Lutego 2015
Na nowej podstronie internetowej dostępne są m.in. aktualności i informacje o prowadzonych w obszarze polityki społecznej działaniach oraz pomocy społecznej, ochronie zdrowia, polityce prorodzinnej i poradni rodzinnej, a także profilaktyce uzależnień oraz polityce senioralnej. Adres strony: http://ps.miasto.elk.pl/ Podstrona internetowa dotycząca zagadnień polityki społecznej...
Więcej
Nie będzie paraliżu komunikacyjnego. Wyznaczony zostanie najkrótszy objazd
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Lutego 2015
Centrum Realizacji Inwestycji PKP w Gdańsku oraz wykonawca inwestycji dzisiaj przekazali oficjalne informacje, że w celu zminimalizowania utrudnień w komunikacji w dniach 2 - 7 marca 2015 r. zostanie wyznaczony „by pass" drogowy usytuowany w odległości ok. 50 metrów od remontowanego w Siedliskach przejazdu. Po tym terminie planowane jest całkowite otwarcie przejazdu. Podjęta przez Centrum...
Więcej
Ełccy nauczyciele otrzymali granty na realizację "Naszych Pasji"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Lutego 2015
Granty przeznaczone są na działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym, a także sportowym w formie zajęć Akademii Siatkówki dla uczniów klas III szkół podstawowych. Celem projektów edukacyjnych „Nasze Pasje" jest m.in. wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli, stymulowanie ich aktywności twórczej, a także wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych. Projekty...
Więcej
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Lutego 2015
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne nt.: „Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej". Podczas spotkania informacyjnego będą prezentowane tylko ogólne informacje na temat...
Więcej