Prezydent Ełku wspiera osoby uzdolnione
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Lutego 2015
O przyznanie stypendiów artystycznych wnioskowało 20 osób (więcej niż w latach ubiegłych). Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły, która oceniała wnioski, Prezydent Ełku wybrał 8 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w celu rozwijania swych uzdolnień w różnych dziedzinach sztuki. Są to osoby szczególnie utalentowane, które prezentują wysoki poziom artystyczny: 1) Weronika Borucka...
Więcej
Nabór do miejskich przedszkoli na rok 2015/2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Stycznia 2015
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat i może być realizowane w: przedszkolach - dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - dzieci 5 letnie (urodzone w 2010 roku). W terminie od 04 do 11 lutego , rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają do miejskich przedszkoli mogą składać deklaracje o...
Więcej
Nabór wniosków na Białą Lilię 2014
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Stycznia 2015
Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku. Nagrody przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach: 1. Mecenas Sportu, 2. Sportowiec...
Więcej
40 lat lecznictwa onkologicznego w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Stycznia 2015
Dzisiaj o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbyła się uroczystość Jubileuszu 40 – lecia lecznictwa onkologicznego na terenie Powiatu Ełckiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele szpitala „Pro Medica ", NFZ Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Ełku. Obecni byli także konsultanci Województwa Warmińsko –...
Więcej
Dalsza przebudowa drogi nr 16 zależy od Ciebie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Stycznia 2015
Ogłoszony w grudniu 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, projekt „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023", który określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych, nie uwzględnia kontynuacji modernizacji drogi krajowej nr 16, stanowiącej trasę komunikacyjną łączącą wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego (m.in....
Więcej
Świetlica Wielopokoleniowa już otwarta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Stycznia 2015
Świetlica mieści się przy Parafii Miłości Bożej w Ełku Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego, przy ul. Słowackiego 26. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku dostosowano oraz doposażono pomieszczenia przeznaczone na świetlicę na spotkania pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Zakupione zostały m.in. meble, sprzęt AGD oraz projektor multimedialny. W Świetlicy w każdy...
Więcej
Wyniki ekspertyzy hali MOSiR na os. Jeziorna
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Stycznia 2015
Hala jest wyłączona z użytku od 21 października 2014 r. W tym czasie przeprowadzona została ekspertyza, której przedmiotem były dźwigary, wykonane z drewna klejonego, zlokalizowane w hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Ełku. W tracie oględzin zaobserwowano pęknięcia na oraz ponadnormatywne ugięcia pojedynczych dźwigarów. W ramach ekspertyzy dokonano: analizy stanu technicznego dźwigarów z...
Więcej
Bezdomni w Ełku - wyniki badań
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Stycznia 2015
Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2014 r. zorganizowane było przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Akcja przeprowadzana została w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie), we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą się znajdować osoby bezdomne tj. w: noclegowniach, szpitalach oraz innych placówkach zdrowia, w...
Więcej
Prawie 53 tys. zł na ferie dla dzieci
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 27 Stycznia 2015
Prezydent Ełku ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2015 m.in. na „Organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Ełku". Zadanie może być realizowane w roku 2015, przy czym na ferie zimowe w okresie: styczeń – luty, natomiast na wypoczynek letni w okresie: czerwiec – sierpień. Planowana wielkość środków przeznaczonych w tym roku na...
Więcej
Sesja Rady Miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 26 Stycznia 2015
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr II.14 z sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, 2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015, 3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...
Więcej