Zimowe utrzymanie miasta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 09 Lutego 2015
Odśnieżaniem i zwalczaniem oblodzenia na publicznych drogach miejskich zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego to 778 397 m2 terenów miejskich objętych umową (jezdnie, place, niektóre chodniki). Jest to m.in: 75,6 km ulic, 11 km ścieżek rowerowych oraz 7 km dróg gruntowych. W budżecie miasta na akcję zimową zaplanowano...
Więcej
Artyści otrzymali stypendia od Prezydenta Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 06 Lutego 2015
O przyznanie stypendiów artystycznych wnioskowało 20 osób (więcej niż w latach ubiegłych). Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły, która oceniała wnioski, Prezydent Ełku wybrał 8 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w celu rozwijania swych uzdolnień w różnych dziedzinach sztuki. Są to osoby szczególnie utalentowane, które prezentują wysoki poziom artystyczny: 1) Weronika Borucka...
Więcej
Ełckie wydarzenia i usługi nagrodzone certyfikatem jakości
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 06 Lutego 2015
Uroczysta Gala ,,Produkt Warmii i Mazur", na której wręczono Ełckiemu Centrum Kultury oraz Muzeum Historycznemu w Ełku certyfikaty jakości odbyła się 29 stycznia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ełckie Centrum Kultury zostało uhonorowane certyfikatem „Produkt Warmia Mazury" w kategorii wydarzenie za organizację Festiwalu Sztuk...
Więcej
Planowane są zmiany na ul. Piłsudskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Lutego 2015
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Piłsudskiego w Ełku oraz budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego, który upłynni ruch w tym obszarze miasta. W zakres prac do wykonania wchodzi m.in.: wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie budynku ul. Piłsudskiego 12, 14, gdzie do tej pory po obfitych opadach deszczu zbierała się woda, która...
Więcej
Prace społecznie użyteczne
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Lutego 2015
Prace społecznie użyteczne są narzędziem samorządu miasta stosowanym w celu udzielenia pomocy osobom pozostającym długotrwale bez pracy. Aktywizacja zawodowa jest formą wsparcia i jednym ze sposobów przeciwdziałania wykluczeniu tych osób z rynku pracy. Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku w okresie od marca do grudnia 2015 r. przewiduje zatrudnienie 41 osób...
Więcej
Delegacja włoska z wizytą w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Lutego 2015
W terminie 1-3 lutego 2015 r. gościliśmy w Ełku przedstawicieli samorządu z naszego partnerskiego miasta Orbassano we Włoszech: Eugenio Gambetta Burmistrza Miasta Orbassano, inż. Paolo Carantoni Radnego i kierownika ds. technicznych, Paolo Marocco doradcę w obszarach: sportu i młodzieży oraz Lino Tiozzo, który jest nie tylko inicjatorem współpracy pomiędzy obu miastami, ale również od 30 lat...
Więcej
Zakończyła się modernizacja w ECK
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Lutego 2015
W I etapie budynek ECK wyposażony został w windę, dzięki której osoby niepełnosprawne, ludzie starsi oraz rodzice z małymi dziećmi mogą bez problemu dostać się na pierwsze piętro. Przeprowadzono także remont głównego holu wraz z przebudową szatni, gdzie wykonano m.in. instalację wentylacji z klimatyzacją, wymianę oświetlenia w holu, okładzin ścian i posadzek, stolarki wewnętrznej, a także...
Więcej
Prezydent Ełku wspiera osoby uzdolnione
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Lutego 2015
O przyznanie stypendiów artystycznych wnioskowało 20 osób (więcej niż w latach ubiegłych). Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły, która oceniała wnioski, Prezydent Ełku wybrał 8 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w celu rozwijania swych uzdolnień w różnych dziedzinach sztuki. Są to osoby szczególnie utalentowane, które prezentują wysoki poziom artystyczny: 1) Weronika Borucka...
Więcej
Nabór do miejskich przedszkoli na rok 2015/2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Stycznia 2015
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat i może być realizowane w: przedszkolach - dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - dzieci 5 letnie (urodzone w 2010 roku). W terminie od 04 do 11 lutego , rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają do miejskich przedszkoli mogą składać deklaracje o...
Więcej
Nabór wniosków na Białą Lilię 2014
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Stycznia 2015
Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku. Nagrody przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach: 1. Mecenas Sportu, 2. Sportowiec...
Więcej