Głosuj na aplikację "Ełk, Mazury, Pojezierze Ełckie"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Stycznia 2015
Statuetki Mobile Awards Trends przyznawane są od 4 lat za najlepsze rozwiązania mobilne minionego roku. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas uroczystej gali 12 lutego w Krakowie. Organizatorami Konkursu są: Targi w Krakowie oraz firma ClickMaster Polska. Nagrody przyznane zostaną w 16. kategoriach. W skład kapituły konkursu wchodzą eksperci ze świata IT oraz mobilnych technologii. Aplikacja...
Więcej
Badanie liczby bezdomnych
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Stycznia 2015
W Polsce brak dokładnych danych o skali bezdomności (ta grupa społeczna znacznie częściej niż inne przemieszcza się po kraju). Przy działaniach skierowanych na ograniczenie negatywnych skutków bezdomności niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnego badania ilości bezdomnych. Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Akcja będzie prowadzona...
Więcej
Nowy dyrektor ECK
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Stycznia 2015
Na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Ełku wpłynęły dwie oferty. Komisja Konkursowa zapoznała się z przedstawionymi koncepcjami funkcjonowania ECK oraz założeniami służącymi rozwojowi kultury w Ełku. W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Ełckiego Centrum Kultury została wybrana Aneta Werla. Pani Werla spełnia wszystkie wymagania formalne w zakresie wykształcenia...
Więcej
Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyjadą do Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Stycznia 2015
14 stycznia 2015 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów „Miast i Miejscowości Papieskich", czyli tych które gościły Papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa zorganizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Ks. Prałat. Jan...
Więcej
Uwaga na tlenek węgla (czad)
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 16 Stycznia 2015
Tlenek węgla powstaje podczas niepełnego spalania (przy niedostatku tlenu). To gaz niezwykle groźny dla życia, ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując śmierć przez uduszenie. Główną przyczyną zaczadzeń jest niedostosowanie wentylacji do standardów...
Więcej
Ojciec Święty błogosławi ełczanom
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Stycznia 2015
Jego Świętobliwość Franciszek z wdzięcznością przyjął życzenia od prezydenta Tomasza Andrukiewicza nadesłane z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Wdzięczny za wyrazy pamięci, Papież swoje życzenia wyraża w modlitwie skierowanej do Świętej Rodziny. Modlitwą tą Ojciec Święty ogarnia każdą polską rodzinę i każdy polski dom, wyprasza również dla Prezydenta Ełku, Współpracowników i...
Więcej
Masz dług względem Miasta? Odpracuj go
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Stycznia 2015
Program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia,  realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. Do tej pory skorzystało z niego 101 rodzin odpracowując dług na kwotę ok. 641 226 zł. W 2014 r. z tej formy odpracowania skorzystało 46 rodzin – na łączną kwotę 160 406 zł. O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i...
Więcej
Skorzystaj ze zniżek z Ełcką Kartą Rodziny 3+
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Stycznia 2015
„Ełckie Karty Rodziny 3+" wydane w 2014 r. były ważne tylko do 31 grudnia 2014 r. Zapraszamy do składania wniosków o wydanie kart ważnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Karty Rodziny 3+ w Ełku funkcjonują od czerwca 2013 r. Ich celem jest umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych tych rodzin i przede wszystkim promocja modelu rodziny...
Więcej
Cykl spotkań poświęconych Janowi Pawłowi II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Stycznia 2015
W związku z tym, iż rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II – będziemy w nim obchodzić 95 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci Papieża Polaka. Chcąc uczcić tak doniosłe wydarzenie zapraszamy na cykl spotkań poświęconych św. Janowi Pawłowi II – Patronowi Miasta Ełku. Głównym celem jest przypomnienie postaci Wielkiego Rodaka i dziedzictwa jakie nam zostawił. Spotkania...
Więcej
Czy PKP wybuduje wiadukt drogowy nad przejazdem kolejowym przy ul. Sikorskiego?
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Spotkanie dotyczyło realizacji planowanych prac na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze związanych z jej elektryfikacją i modernizacją (niezelektryfikowany odcinek na trasie z Ełku do Olsztyna). Organizatorami spotkania byli: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (inwestor) oraz Multiconsult Polska sp. z o. o. (firma odpowiedzialna za konsultacje). Podczas spotkania zbierane były opinie i...
Więcej