„Sportowa Marka Miasta Ełku” – nabór ofert
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Celem konkursu jest wyłonienie projektów zawierających plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładających osiągnięcie określonych celów, w tym określonych wyników sportowych i efektu promocji miasta poprzez sport. Konkurs ogłoszono po raz trzeci. Planowana wielkość środków przeznaczonych w tym oku na realizację zadania w formie dotacji to kwota 100.000 zł na cały rok. W...
Więcej
Nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Projekty rewitalizacji w sferze infrastrukturalno-przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej mogą zgłaszać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy lub grupy mieszkańców. Projekty muszą odnosić się do obszarów wyznaczonych do rewitalizacji: śródmieścia Ełku oraz...
Więcej
Konkurs na prace dyplomowe
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 08 Stycznia 2015
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tym roku w październiku odbędzie się rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu. Zapraszamy wszystkich studentów, którzy jeszcze nie wybrali tematu swojej pracy dyplomowej do napisania o tematyce związanej z naszym miastem, np. turystyce i rekreacji,...
Więcej
Dotacje na remonty ełckich zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2015
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: wpisanym do rejestru zabytków; będącym w złym stanie technicznym lub posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i...
Więcej
Nabór wniosków o stypendium za wyniki w nauce
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2015
Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego, a także osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania)....
Więcej
Trwa konkurs ofert na ochronę zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Stycznia 2015
W ramach konkursu realizowane mogą być m.in. następujące zadania: sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań konserwatorskich i architektonicznych, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowych oraz przeciwpożarowych i odgromowych, zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytków. Wnioski można składać od 5 stycznia do 6 lutego 2015 roku w...
Więcej
Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne i ubogie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 02 Stycznia 2015
W związku rozpoczęciem okresu zimowego apelujemy o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwagi na los osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta oraz o zainteresowanie się sytuacją osób mieszkających samotnie, w starszym wieku, niepełnosprawnych lub rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, a nie będących w stanie własnym staraniem zabezpieczyć swoich podstawowych...
Więcej
Podatki i opłaty lokalne od 2015 roku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 02 Stycznia 2015
Uprawnieniem danej Rady Gminy jest ustalanie wysokości stawek podatków, które są podstawowymi dochodami przy planowaniu wydatków budżetowych na realizację zadań gminy. W Ełku bez zmian pozostaną stawki podatków za wodę, ścieki, śmieci, bilety komunikacji miejskiej oraz od posiadania psa. Zmianie ulegną natomiast stawki podatków od nieruchomości oraz środków transportowych (na ostatniej...
Więcej
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną „Mazury, Pojezierze Ełckie”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 22 Grudnia 2014
Przewodnik mobilny po obszarze części Pojezierza Ełckiego leżącego w obrębie powiatu, to propozycja dla turystów oraz mieszkańców, którzy chcieliby mieć bezpośredni dostęp do aktualnych informacji na temat regionu, turystyki, usług oraz planowanych wydarzeń. Dzięki wbudowanej bazie obiektów turystycznych i handlowo-usługowych możliwe jest pobieranie informacji bez konieczności łączenia się z...
Więcej
Kącik Przedsiębiorcy - Pomoc w zarządzaniu mikrofirmą
Autor: admin | Data wpisu: 03 Stycznia 2014
Celem działalności serwisu www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji, przykładów z życia (kazusy) wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zarejestrowani użytkownicy otrzymują bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z...
Więcej