Zamknięcie części ulicy Pułaskiego
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 30 Czerwca 2020
Więcej
Gospodarka wodna – seminarium online
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 30 Czerwca 2020
Wśród zagadnień poruszone zostaną m.in. tematy meteorologicznych i hydrologicznych skutków urbanizacji, sposobów wspierania gospodarki wodnej w mieście oraz ochrony zasobów poprzez ograniczanie zanieczyszczeń i przywracanie jakości wód. Seminarium może stanowić również wsparcie w pracach nad Planem Rozwoju Lokalnego w zakresie kwestii środowiskowych, z naciskiem na potencjał...
Więcej
Bezpłatne spacery po Ełku
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Turyści i mieszkańcy chcący poznać miasto z przewodnikiem turystycznym mają okazję do udziału w bezpłatnych wakacyjnych spacerach. Profesjonalny przewodnik jest gwarancją dotarcia do miejsc najbardziej atrakcyjnych w mieście oraz posłuchania opowieści o historii miasta, jego mieszkańcach, bezcennych zabytkach, tradycjach i kuchni, których nie znajdziemy w książkach i przewodnikach...
Więcej
Siedem nowych zakażeń w powiecie ełckim
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
W związku ze wzrastającą liczbą osób zakażonych w powiecie ełckim i w Ełku, zwracamy się do mieszkańców naszego miasta o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń rządu, m.in. w zakresie unikania skupisk ludzkich, używania maseczek w galeriach, sklepach, przychodniach lekarskich czy instytucjach publicznych. Pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym oraz bliskich. Wśród...
Więcej
Awaria kanalizacji u zbiegu ulicy Zamkowej i Pułaskiego
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Więcej
EGO. Konsultacje społeczne strategii i prognozy
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z: „Prognozą oddziaływania...
Więcej
„Nie bij mnie - kochaj mnie!”
Autor: psk | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Jak co roku Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizuje akcję „Historia Misia. Nie bij mnie - kochaj mnie”. Celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci. Niestety wciąż co jakiś czas słychać w mediach o przypadkach dzieci z obrażeniami spowodowanymi agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Akcję zainicjowano jako protest przeciwko takim zachowaniom. W Ełku...
Więcej
595 lat Ełku. Zobacz film!
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Zobacz film! https://www.youtube.com/watch?v=QNQynlkQWms&feature=youtu.be
Więcej
Ostatnie dni na złożenie wniosku o nagrodę Białej Lilii
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku. Zobacz film! https://www.youtube.com/watch?v=H8jTGgq9gNg Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym...
Więcej
Odrobina historii Ełku
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 25 Czerwca 2020
Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=QNQynlkQWms&feature=youtu.be Trochę historii Ełku Historia Ełku od samego początku związana jest z położoną na Jeziorze Ełckim wyspą zamkową. Pod koniec XIII w. ziemie powiatu ełckiego zamieszkiwane przez plemiona jaćwieskie zostały podbite przez Zakon Krzyżacki. Wybudowany na krótko przed rozpoczęciem bitwy pod...
Więcej