#84 Otwarcie targowiska
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 20 Kwietnia 2020
Prezydent Ełku podjął decyzję o otwarciu targowiska po licznych konsultacjach i w związku z wnioskami przedsiębiorców. Od 24 kwietnia znów możliwy będzie handel przy zachowaniu obostrzeń, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności: zakrycia twarzy i nosa oraz noszenia rękawiczek na targowisku przez sprzedających i kupujących, zachowania bezpiecznej...
Więcej
#83 Kolejni mieszkańcy otrzymują maseczki
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 17 Kwietnia 2020
Do tej pory maseczki otrzymali mieszkańcy os. Zatorze, os. Zamkowa, części os. Tuwima oraz części ulic w centrum miasta. Dzisiaj kontynuowany był kolportaż maseczek w centrum oraz na os. Tuwima. W poniedziałek planowana jest druga dostawa maseczek do Ełku. Będą one przekazywane do skrzynek pocztowych na osiedlach: Konieczki, Jeziorna oraz Północ II. Przypominamy, że maseczek nie...
Więcej
#82 Drugi przypadek koronawirusa w powiecie ełckim
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 17 Kwietnia 2020
Z informacji uzyskanych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemilogicznej wynika, że mężczyzna zaraził się od osoby chorej z innego województwa. Mężczyzna czuje się dobrze i będzie leczony w szpitalu w Ostródzie.   Wczoraj ujawniony został pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa w powiecie ełckim. Osobą zarażoną jest starsza kobieta (pacjentka ZPO), która aktualnie...
Więcej
#81 Uchwalone zwolnienia w opłatach za miejski żłobek
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 17 Kwietnia 2020
Podczas dzisiejszej sesji radni Rady Miasta Ełku podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku. Rodzicie dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka będą zwolnieni z opłaty stałej. Nowe przepisy będą obowiązywały na czas epidemii koronawirusa i zamknięcia w związku z tym placówki. Opłaty, które zostały już...
Więcej
#80 Etapy znoszenia ograniczeń ogłoszone przez Rząd
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 17 Kwietnia 2020
Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa: zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych, obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie...
Więcej
Termomodernizacja SP 3 w Ełku
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 17 Kwietnia 2020
Zakończyło się postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1. Prace zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze...
Więcej
#79 Pierwszy przypadek koronawirusa w powiecie ełckim
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 16 Kwietnia 2020
Pierwszą osobą zakażoną koronawirusem jest 87 letnia kobieta, mieszkanka powiatu ełckiego. Pacjentka przebywała w ełckim zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. Kobieta zostanie przewieziona do szpitala w Ostródzie. Przypominamy, że przestrzeganie zasad oraz stosowanie się do wytycznych dotyczących higieny ogranicza ryzyko zakażenia siebie, swoich bliskich oraz współpracowników.
Więcej
#78 Od dziś trzeba nosić maseczkę
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 16 Kwietnia 2020
Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki będzie trzeba zachować: ·         w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie ·         w miejscach...
Więcej
Stypendia za wyniki w nauce przyznane
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 16 Kwietnia 2020
Najlepsi uczniowie miejskich szkół otrzymali od Prezydenta Ełku stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Stypendia przyznane są na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Wyróżnionym uczniom zostały wysłane listy gratulacyjne. Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V-VIII) oraz Liceum Ogólnokształcącego...
Więcej
XVI Sesja Rady Miasta Ełku – wznowienie obrad po przerwie
Autor: admin | Data wpisu: 16 Kwietnia 2020
Proponowany porządek obrad : 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.  Zatwierdzenie porządku obrad. 3.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2030. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w...
Więcej