Jarmark Świąteczny w Ełku to już tradycja!
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 05 Grudnia 2019
W sobotę (7 grudnia) od godz. 10.00 do 17.00 odbędzie się Jarmark Świąteczny. Na uczestników kiermaszu będą czekały stoiska z wyrobami rękodzielniczymi takimi jak: kartki i ozdoby świąteczne, bombki, lizaki, rzeźby i obrazy, a także regionalne przysmaki. Na uczestników będzie też czekać loteria fantowa i występy artystyczne. Więcej na: www.eck.elk.pl
Więcej
Zimowe utrzymanie miasta
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 05 Grudnia 2019
Akcja zimowa, zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o. o. obejmuje usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni i ciągów pieszych. Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego, w stosunku do roku ubiegłego wzrośnie o  7 000 m2 i wynosić będzie 873 229 m2 terenów miejskich objętych umową. W budżecie miasta na akcję zimową zaplanowano...
Więcej
Zakończenie prac na ul. Wojska Polskiego
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza była niezbędna z uwagi na zwiększający się każdego roku ruch samochodów oraz wnioski i uwagi mieszkańców. Dlatego samorząd Ełku podjął decyzję o modernizacji odcinka ul. Wojska Polskiego. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo, płynność ruchu i funkcjonowanie komunikacji autobusowej. Przebudowa ul. Wojska...
Więcej
Nowy chodnik przy ul. Samsela i ul. św. Dominika Savio
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Zakres inwestycji obejmował m.in. : opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i  objazdowych na czas budowy oraz po wykonaniu wszystkich robót doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki, wykonanie robót ziemnych –koryta pod...
Więcej
Ełk. Nabór reprezentantów NGO do Komisji konkursowej 2020
Autor: M Juchniewicz | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Informacje o naborze: 1. Ogłaszam otwarty nabór na członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Jedna organizacja może wskazać jedną osobę. 3. Praca w komisji ma charakter nieodpłatny. 4. Kandydat na...
Więcej
Dotacje na modernizację ogrzewania
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Miasto Ełk wspiera finansowo wymianę i modernizację kotłów węglowych na ekologiczne tj. na gazowe, olejowe, elektryczne, na biomasę lub podłączenie do sieci miejskiej c.o. Wysokość jednorazowego dofinansowania wynosi do 3 tys. zł. W tym roku na ten cel z budżetu miasta Ełku udzielono łącznie 104 dotacje na kwotę 281 tys. zł. Szczegółów na temat dofinansowania udziela...
Więcej
Dron antysmogowy w Ełku
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Badanie powietrza dronem antysmogowym to kolejny element kampanii edukacyjnej i nagłaśniania problemu, jakim jest walka o czyste powietrze w Ełku. Do tej pory zamontowano na terenie miasta siedem czujników do pomiaru stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, które ze względu na swoją mikroskopijną wielkość oraz skład są uznawane za najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia atmosferyczne....
Więcej
Nowa polityka parkingowa – zaproszenie do wypełnienia ankiety
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 03 Grudnia 2019
Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu Smart Parking, Urząd Miasta zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej kwestii parkowania w Ełku. Bardzo ważnego tematu dla nas wszystkich, zarówno użytkowników samochodów, innych środków komunikacji jak i pieszych. Jej celem jest poznanie oczekiwań i opinii mieszkańców, które zostaną wykorzystane podczas prac nad nową Polityką Parkingową Ełku....
Więcej