#25 Dezynfekcja pomieszczeń Urzędu Miasta
Autor: Zbigniew Dąbrowski | Data wpisu: 19 Marca 2020
W związku z podejmowanymi działaniami związanymi z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się koronowirusa w dniu 18 marca 2020 r. w godzinach popołudniowych (po godzinach pracy Urzędu) przeprowadzona została ponowna dezynfekcja pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Ełku. Poprzednią dezynfekcję wykonano 12 marca.
Więcej
#24 Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 18 Marca 2020
Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania korespondencji przez operatora pocztowego lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP W wyjątkowych przypadkach, tzn. gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w urzędzie, obsługa klientów odbywać się będzie w godz. 8.00 – 15.00 wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym...
Więcej
#23 Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 18 Marca 2020
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE- zmiany W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza się zmianę formy potwierdzenia przez rodzica kandydata - woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wprowadzona zmiana polega na możliwości dostarczenia pisemnego oświadczenia także w...
Więcej
#22 Zamów na dowóz, zostań w domu
Autor: PSK | Data wpisu: 18 Marca 2020
W związku z tym, że koronawirus dotyka przedsiębiorców z branży gastronomicznej, gdzie w  pierwszej kolejności zamknięto lokale, Urząd Miasta Ełku włączył się w kolejną  inicjatywę wsparcia przedsiębiorców – poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta listy ełckich lokali, gdzie można zamówić jedzenie na dowóz lub na wynos. Poniżej znajduje się lista...
Więcej
#21 Aktualne numery telefonów w Urzędzie Miasta Ełku
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 17 Marca 2020
Sekretariaty Urzędu Miasta Ełku tel. 87 732 60 00, 87 732 62 14, 87 732 62 00 Straż Miejska tel. 87 73 26 201 – dyżurni straży - numer całodobowy, tel. 986   Wydział Polityki Społecznej tel. 87 73 26 263, 87 73 26 264,   Referat ds. podatków i opłat lokalnych w sprawie: Podatku – tel. (87)...
Więcej
#20 Zmiany terminów płatności podatków
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 16 Marca 2020
Osoby fizyczne, które nie mają możliwości zapłaty należnych podatków i opłat drogą elektroniczną i nie zrealizowały płatności do 15 marca (podatek od nieruchomości) w zewnętrznych punktach (np. bank, poczta) a dokonają jej do końca maja - nie będą obciążeni odsetkami za nieterminową płatność. Wydłużony termin dotyczyć ma także opłat za użytkowanie wieczyste, które zostały...
Więcej
#19 Zamknięty referat podatków i opłat lokalnych
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 16 Marca 2020
Prosimy mieszkańców Ełku o kontakt telefoniczny w sprawie: Podatku – tel. (87) 732 62 02, 732 62 55 Zaległości i nadpłat – tel. (87) 732 61 08, 732 62 56 Odpadów komunalnych – (87) 732 61 68, 732 61 17
Więcej
#18 Prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 16 Marca 2020
Urząd Stanu Cywilnego Wcześniejsze zgłoszenie sprawy w USC np. konieczności sporządzenia aktu zgonu, pozwoli pracownikowi przygotować wcześniej odpowiednią dokumentację (nie będzie potrzeby, aby klient oczekiwał na dokumenty w Urzędzie). Przed wizytą w USC prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 87 73 26 253. Biuro Działalności Gospodarczej...
Więcej
#17 Urząd Miasta wprowadza strefy bezpieczeństwa w punktach obsługi klienta
Autor: Zbigniew Dąbrowski | Data wpisu: 16 Marca 2020
W Urzędzie Miasta w punktach obsługi klienta utworzono specjalne strefy bezpieczeństwa oraz zamontowano ekrany szklane przy biurkach pracowników. Strefy bezpieczeństwa oznakowano na posadzce taśmą w kolorze czerwonym. Klienci proszeni są o ustawianie się za strefą ochronną przy danym stanowisku obsługi. Bliższy kontakt jest możliwy jedynie na wyraźną prośbę pracownika.
Więcej
#16 Pomoc psychologa w nagłych wypadkach
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 16 Marca 2020
Planowane godziny przyjęć : Wtorek 16.00 – 18.00 Środa 16.00 – 18.00 Czwartek 16.00 – 18.00 Zapisy do specjalisty tylko i wyłącznie telefonicznie: 503 871 289 (w godz. 8:00 - 15:00)   UWAGA !!! Przyjmowane będą tylko i wyłącznie osoby wcześniej zapisane, czyli po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z osobą pierwszego kontaktu, telefon...
Więcej