Wykaz lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w budynku nr 1 przy ul. Świackiego „Sępa” w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 800/2
Autor: Paweł Górski | Data wpisu: 03 Września 2019
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Więcej
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 02 Września 2019
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości. To już XII edycja Konkursu. Pula nagród wynosi 15 000 zł. Szczegółowych informacji udziela...
Więcej
Ełczanie pamiętali
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 01 Września 2019
Więcej
Dzień Strażnika Miejskiego
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 30 Sierpnia 2019
Straż Miejska w Ełku istnieje od 27 lat i została powołana do funkcjonowania zarządzeniem ówczesnego Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 marca 1992 roku w sprawie powołania Straży Miejskiej. Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest od 22 lat w rocznicę ogłoszenia ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, która określa funkcjonowanie Straży Miejskiej. Obecnie na terenie miasta...
Więcej
Dobiegają końca wakacyjne remonty w miejskich placówkach oświatowych
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 30 Sierpnia 2019
W budżecie Miasta Ełku w 2019 roku zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zadań remontowych. Już w styczniu wytypowano zadania remontowe, które zostały ujęte w planie remontów na 2019 rok w kwocie 500 tys. zł. Ponadto w budżetach poszczególnych placówek oświatowych również zaplanowano środki finansowe na realizację tzw. drobnych remontów i napraw sprzętu. Szkoły i...
Więcej
Program "Dobry Start" – nadal można składać wnioski
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 30 Sierpnia 2019
Jak otrzymać świadczenie dobry start? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli ten, który złożył w sądzie wniosek o przysposobienie dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki...
Więcej
80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 29 Sierpnia 2019
1 września 1939 r. - Atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała...
Więcej
Awans zawodowy nauczycieli
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 29 Sierpnia 2019
W czwartek 29 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej ełckiego ratusza Prezydent Tomasz Andrukiewicz w obecności swojego zastępcy Artura Urbańskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzaty Pikus wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, złożył gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego...
Więcej
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedził Ełk
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 29 Sierpnia 2019
Wczoraj ok. godz. 18.00 w Hotelu Rydzewski w Ełku pojawił się marszałek senatu, Stanisław Karczewski. Polityk odwiedził nasze miasto w ramach kampanii parlamentarnej. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań marszałkowi Karczewskiemu, na które udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Prezydent Tomasz Andrukiewicz w późniejszej rozmowie z Marszałkiem Senatu poruszył tematy dotyczące...
Więcej