Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 15 Stycznia 2021
grafika:  https://muzeum.elk.pl/ Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach będziemy obchodzić po raz pierwszy w naszym regionie. Taki apel wystosował Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podjęty uchwałą z 26 maja 2020 roku. Apel dotyczy ona corocznego czczenia pamięci Ofiar tragedii spowodowanych przez oba totalitaryzmy, do jakich doszło w regionie,...
Więcej
PNT zbiera informacje w zakresie możliwości zatrudnienia pracowników ZEM
Autor: P. B. | Data wpisu: 15 Stycznia 2021
Wszyscy chętni pracodawcy zostaną zaproszeni na szczegółowe spotkana informacyjne. Będą one zorganizowane stacjonarnie (w warunkach obostrzeń) lub online. W trakcie spotkań ZEM poda potencjał i daty dostępności pracowników, a Powiatowy Urząd Pracy możliwości dofinansowania do stanowisk pracy. Zgłoszenia zainteresowanych należy przesłać do 31.01.2021 r. na adres:...
Więcej
Skarb z Ełku wśród „Archeologicznych sensacji 2020”
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 15 Stycznia 2021
Członkowie Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjne „Jaćwież” w czerwcu 2020 roku odnaleźli łącznie ponad 650 XVII-wiecznych monet pochodzących z całej ówczesnej Europy. Znalezisko zostało docenione przez kapitułę konkursu i jedyne w Polsce archeologiczne czasopismo „Archeologia Żywa”. Ełcki Skarb był „ukryty” pod starą nawierzchnią ulicy Wojska Polskiego, która podczas remontu ulicy...
Więcej
Konkurs dla MŚP - Badania na rynek
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 15 Stycznia 2021
Trwa konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany do MŚP pt. „Badania na rynek”. W konkursie można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 1 mln zł do 50 mln EUR, na innowację produktową albo procesową.  Park Naukowo-Technologiczny w Ełku pośredniczy w kontaktach między biznesem, a projektantami i dostawcami usług B+R. Pomoc uzyskać można kontaktując się z PNT pod...
Więcej
Czy ełcki ZEM mógłby produkować części do IZERY?
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 14 Stycznia 2021
fot.  https://izera.pl Po otrzymaniu (8 stycznia) informacji od prezesa Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. o planie likwidacji firmy, prezydent Ełku zainicjował liczne działania, które mają na celu wsparcie i pomoc pracownikom. Prezydent Tomasz Andrukiewicz wyszedł m.in. z inicjatywą zlokalizowania w Ełku części produkcji podzespołów do IZERY (polski samochód...
Więcej
Nowy dyrektor MOSiR w Ełku
Autor: J.K/M.Ł | Data wpisu: 14 Stycznia 2021
Zakończył się trzeci już konkurs na stanowisko dyrektora MOSiR w Ełku, tym razem pozytywnie. Na stanowisko wybrany został Paweł Żuk, który spełnił wymagania w zakresie wykształcenia, doświadczenia i kompetencji zawodowych. W toku procedury konkursowej kandydat przedstawił interesującą, spójną i możliwą do realizacji koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i...
Więcej
„Czysty Ełk" – zobacz filmik o segregacji
Autor: Iga Arciszewska i J.K. | Data wpisu: 14 Stycznia 2021
Na to książka „mądra głowa” tak ubiera myśl swą w słowa: Na pięć grup więc was podzielę – koniec sprzeczek przyjaciele. Ja to papier więc z papierem kubłem chętnie się podzielę. Karton po soku i butelka z plastiku z puszką znajda miejsce w śmietniku. Słoik i butelka szklana, ta bezbarwna tak lubiana Miejsce znajdą też dla siebie - wszak im będzie razem...
Więcej
Kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 14 Stycznia 2021
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne trzy organizacje: Ełckie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonki” Zadanie: Amazonki 2021 AKTYWNOŚĆ-INTEGRACJA-SPORT to zdrowie i życie Liczba odbiorców: 24 osoby Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” w...
Więcej
Przedłuż ważność "Ełckiej Karty Rodzina 3+" na 2021 rok
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 14 Stycznia 2021
Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem otrzymania Karty jest aby wszystkie dzieci i rodzice mieszkali lub byli zameldowani na terenie miasta Ełku na pobyt stały bądź...
Więcej
Pogarszają się warunki pogodowe. Uważajmy na drogach i dbajmy wspólnie o nasze miasto
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 13 Stycznia 2021
Akcja zimowa realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku obejmuje m.in. usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni i ciągów pieszych. Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego będzie na takim samym poziomie co w roku 2020  i wynosić będzie ok. 870 tys. m2. Priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. W celu zapewnienia w tym...
Więcej