Nowe, hybrydowe autobusy na ulicach Ełku
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 05 Grudnia 2019
Oficjalne przekazanie autobusów odbyło się 5 grudnia z udziałem prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza, przedstawicieli Volvo oraz przedstawicieli spółki MZK w Ełku. Podczas spotkania odbył się pokazowy przejazd po ulicach miasta. Nowe autobusy hybrydowe ruszyły w trasę już dzisiaj, będą poruszały się na różnych liniach. Zakup nowoczesnych autobusów hybrydowych to element realizacji...
Więcej
Nagrody Białej Lilii wręczone
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 05 Grudnia 2019
Nagrody Białej Lilii przyznawane są od 2007 roku za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku (to już trzynasta edycja Konkursu). Ideą jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu oraz jego mieszkańcom, przyczyniając się do promowania Ełku. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom...
Więcej
Jarmark Świąteczny w Ełku to już tradycja!
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 05 Grudnia 2019
W sobotę (7 grudnia) od godz. 10.00 do 17.00 odbędzie się Jarmark Świąteczny. Na uczestników kiermaszu będą czekały stoiska z wyrobami rękodzielniczymi takimi jak: kartki i ozdoby świąteczne, bombki, lizaki, rzeźby i obrazy, a także regionalne przysmaki. Na uczestników będzie też czekać loteria fantowa i występy artystyczne. Więcej na: www.eck.elk.pl
Więcej
Zimowe utrzymanie miasta
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 05 Grudnia 2019
Akcja zimowa, zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o. o. obejmuje usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni i ciągów pieszych. Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego, w stosunku do roku ubiegłego wzrośnie o  7 000 m2 i wynosić będzie 873 229 m2 terenów miejskich objętych umową. W budżecie miasta na akcję zimową zaplanowano...
Więcej
Zakończenie prac na ul. Wojska Polskiego
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza była niezbędna z uwagi na zwiększający się każdego roku ruch samochodów oraz wnioski i uwagi mieszkańców. Dlatego samorząd Ełku podjął decyzję o modernizacji odcinka ul. Wojska Polskiego. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo, płynność ruchu i funkcjonowanie komunikacji autobusowej. Przebudowa ul. Wojska...
Więcej
Nabór wniosków o dotacje z zakresu rozwoju sportu
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, jest: 1. zrzeszenie w klubie sportowym...
Więcej
Nowy chodnik przy ul. Samsela i ul. św. Dominika Savio
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Zakres inwestycji obejmował m.in. : opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i  objazdowych na czas budowy oraz po wykonaniu wszystkich robót doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki, wykonanie robót ziemnych –koryta pod...
Więcej
Ełk. Nabór reprezentantów NGO do Komisji konkursowej 2020
Autor: M Juchniewicz | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Informacje o naborze: 1. Ogłaszam otwarty nabór na członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Jedna organizacja może wskazać jedną osobę. 3. Praca w komisji ma charakter nieodpłatny. 4. Kandydat na...
Więcej
Dotacje na modernizację ogrzewania
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 04 Grudnia 2019
Miasto Ełk wspiera finansowo wymianę i modernizację kotłów węglowych na ekologiczne tj. na gazowe, olejowe, elektryczne, na biomasę lub podłączenie do sieci miejskiej c.o. Wysokość jednorazowego dofinansowania wynosi do 3 tys. zł. W tym roku na ten cel z budżetu miasta Ełku udzielono łącznie 104 dotacje na kwotę 281 tys. zł. Szczegółów na temat dofinansowania udziela...
Więcej