Restauracja „Między wierszami” zwycięzcą Konkursu o Chochlę Prezydenta
11 czerwca na Placu Jana Pawła II odbył się XII „Konkurs Kulinarny o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku" Zgromadzona publiczność obserwowała zmagania restauratorów i występy artystyczne oraz wzięła udział w degustacji potraw. W Konkursie o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku jury przyznało następujące nagrody: Restauracje: I miejsce...
Więcej
I Kongres Warmińsko – Mazurskich Organizacji Kresowych
Autor: Anna Lewandowska
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie informuje o podjęciu inicjatywy organizacji I Kongresu Warmińsko – Mazurskich Organizacji Kresowych w dniu 27 września 2017. Celem jest utworzenie federacji stowarzyszeń o profilu kresowym, wspierającej członków w realizacji ich autonomicznej działalności, m.in. służąc pomocą w ubieganiu się o wsparcie finansowe z...
Więcej
Czasowe wyłączenia energii elektrycznej
Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie poszczególnych elementów sieci energetycznej i w związku z tym będą czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie. Bieżące komunikaty o czasowych wyłączeniach energii elektrycznej na danym terenie, dostępne są na stronie:...
Więcej
Głośna próba syren alarmowych w dniach 6 - 8 czerwca
Autor: Roman Węgrzyn
W dniach 6-8 czerwca 2017 r. w trybie całodobowym odbędzie się ogólnopolskie ćwiczenie Renegade/Sarex 17/I z udziałem Sił Zbrojnych RP, RCB i KG PSP, przy wykorzystaniu systemów alarmowania ludności. W związku z powyższym na terenie Miasta Ełku w ramach w/w. ćwiczenia mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). OGŁOSZENIE ALARMU -...
Więcej
Działka na sprzedaż
Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu: ·         Ewa Galińska, tel. 87 732 62 35 – osoba prowadząca sprawę sprzedaży ·         Tomasz Szymański, tel. 87 732 61 55 – kierownik...
Więcej
Nabory wniosków o wydanie rekomendacji
Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji związku ZIT MOF Ełk (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) dotyczącego zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.3 oraz Poddziałania 11.1.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata...
Więcej
Czasowe wyłączenia energii elektrycznej
Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie poszczególnych elementów sieci energetycznej i w związku z tym będą czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie. Bieżące komunikaty o czasowych wyłączeniach energii elektrycznej na danym terenie, dostępne są na stronie:...
Więcej
Szczepienie lisów 23 – 27 kwietnia 2017 r
Komunikat Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23 – 27 kwietnia 2017 r., na terenie powiatu: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg, powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego oraz gminy Zalewo w powiecie iławskim, gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre...
Więcej
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Dni Otwarte, DOFE) to akcja polegająca na udostępnianiu - szerokiemu gronu zainteresowanych - projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18-21 maja 2017 r. Dla beneficjentów zgłaszających swoje projekty DOFE to...
Więcej
„Postaw na aktywność” – aktywizacja bezrobotnych
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczestników projektu (od 30 roku życia), pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych subregion ełcki poprzez wzmocnienie kompetencji edukacyjnych, zawodowych zgodnych z potrzebami uczestników projektu. Termin realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.08.2018 Wartość projektu:...
Więcej
Projekt dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE
W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA ogłaszamy projekt dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE 2, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.   Celem projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest...
Więcej
Zgłoś się do konkursu „Fundusze w obiektywie”!
Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi. Jak wziąć udział? W konkursie można zgłaszać zdjęcia i opisy projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Wystarczy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu wraz ze zdjęciem....
Więcej
Weź udział w konkursie literacko-plastycznym „Bazgroł 2017”
W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i większe grupy twórcze. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu dzieła literackiego (bajki, baśni, opowiadania, scenariusza komiksu), a następnie wykonanie do niego ilustracji lub zdjęć. Stworzoną w ten sposób książkę należy wysłać do 1 kwietnia 2017 roku na adres: „Bazgroł 2017”, os. Kostka 10/13, 99-400 Łowicz. Prace oceniać będzie jury w...
Więcej
WFOŚiGW w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów,...
Więcej
Spotkanie informacyjne w Ełku
Termin spotkania: 7.03.2017, godz. 11:00 - 13:45 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Więcej
„Sen o Baczyńskim”. Konkurs recytatorski dla młodzieży
W piątek 17 lutego 2017 r. odbędzie się konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W XXII edycji „Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” tematem przewodnim jest  „Sen o Polsce / U wrót snów / Sen, marzenie, utopia. Rozpoczęcie zmagań o godz. 9:00 w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku. W programie...
Więcej
Pamiątka regionu Warmii i Mazur
Ideą konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem, symbolizującej jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Przedmiotem mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Prace powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa...
Więcej
Usługi noclegowe w ZS nr 6 w Ełku
Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku  19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62 Sekretariat 7:00-15:00    zs6@elk.edu.pl Świadczenie usług noclegowych (wynajem pokoi) Regulamin zakwaterowania Formularz zamówienia usługi zakwaterowania 1) pokoje wynajmowane z odpłatnością dobową /stawki netto/ 35 zł/os/dobę - w pokoju trzyosobowym z łazienką;...
Więcej
Nowy wzór wniosku o Patronat Prezydenta Miasta Ełku
Od 23 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku w sprawie obejmowania wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta Ełku. Nowy wzór wniosku oraz regulamin dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury (pok. 374 /380) oraz na stronie internetowej Miasta Ełku (poniższy link):...
Więcej
Spotkanie informacyjne w Ełku pn. „Opieka i praca to się opłaca”
Informacje o spotkaniu Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Opieka i praca to się opłaca”. Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2017r w godz. 10:00 - 12:30 w Ełku, Sale Bankietowe Czajka ul. Magazynowa 6 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie  formularza zgłoszeniowego  do 26 stycznia do godz....
Więcej
Kategorie ogłoszeń: