Złóż wniosek na stypendium sportowe
e-kartka: http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/2343/zloz-wniosek-na-stypendium-sportowe
Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku. W...
Więcej
Harmonogram pracy miejskich przedszkoli w miesiącach lipiec i sierpień 2018 rok
do pobrania plik PDF -  Harmonogram pracy miejskich przedszkoli w miesiącach lipiec i sierpień 2018 rok
Więcej
Szkolenie nt. strategii eksportowej
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko–Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na szkolenie pt. „Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa – aspekty praktyczne”. Wydarzenie odbędzie się 07.12.2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Żak – prawnik,...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 11.1.3 RPO
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 6.1.3 RPO
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...
Więcej
Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. - nabór wniosków
Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. została przeznaczona kwota...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku
Nr konkursu: RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/17 Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk :   do 8 grudnia 2017 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184/240, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w...
Więcej
Szkolenie w Urzędzie Skarbowym dla mikroprzedsiębiorców
Szkolenie odbędzie się w dniach 7 listopada 2017 r., 14 listopada 2017 r., 21 listopada 2017 r., 28 listopada 2017 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ełku, przy ulicy Wojska Polskiego 67 (Sala Konferencyjna, trzecie piętro). W czasie szkolenia zostaną Państwo zapoznani z następującymi zagadnieniami: 1.    Przyczyny i korzyści wprowadzenia...
Więcej
Czad – Cichy Zabójca
Niezbędną wiedzę na temat zasad bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń i zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń grzewczych można uzyskać z informacji dostępnej na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Poniżej zamieszczamy apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz materiały informacyjne na temat akcji „Czad – Cichy Zabójca”....
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 4.4.3 RPO
Nr konkursu: RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 11 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka „ZIT MOF Ełk - Biuro Związku – Nabór wniosków) pod poniższym linkiem:...
Więcej
PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania
PARP jest agencją rządową od 17 lat wspierającą przedsiębiorców, głównie tych mikro, małych i średnich. Zaangażowana jest w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w...
Więcej
E-Składka i Jednolity Plik Kontrolny - zmiany przepisów prawa dla przedsiębiorców
„E-składka” Dotyczy zmiany w zakresie płatności na rzecz ZUS, tj. że od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. „Jednolity Plik Kontrolny” Celem kampanii jest szerokie poinformowanie mikroprzedsiębiorców o obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK do...
Więcej
Przebudowa oświetlenia ulicy Kościuszki w Ełku
Roboty będą prowadzone w pasie zieleni i na chodniku po stronie Katedry Diecezji Ełckiej. Inwestycję realizuje firma Instalator Władysław Bałdyga.
Więcej
Rozprawa administracyjna dla mieszkańców w ramach oceny oddziaływania na środowisko
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/4816/Obwieszczenie_Prezydenta_Miasta_Elku_znak_3A_MK-K_6220_15_2016_z_dnia_11_10_2017_r__zawiadamiajace_spoleczenstwo_o_przeprowadzaniu_oceny_oddzialywania_na_srodowisko...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 6.1.3 RPO
Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 12-31 października 2017 r.  Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku...
Więcej
Działka na sprzedaż pomiędzy ulicą Śląską i ulicą Augustowską w Ełku
Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu: • Ewa Galińska, tel. 87 732 62 35 – osoba prowadząca sprawę sprzedaży • Tomasz Szymański, tel. 87 732 61 55 – kierownik Referatu GN • Marta Herbszt, tel. 87 732 62 36 – Naczelnik Wydziału PPiGN
Więcej
Zgłoś propozycję projektu w ramach ZIT bis Ełk
W 2017 r. będzie ogłoszonych jeszcze 7 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach instrumentu ZIT bis Ełk, a w 2018 r. wstępnie planowanych jest 6 konkursów. W celu poznania potencjalnego zainteresowania ww. środkami, Związek ZIT MOF Ełk prosi o przekazanie informacji od ewentualnych beneficjentów o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ZIT bis Ełk....
Więcej
Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych
Prezydent Tomasz Andrukiewicz wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych na okres 4 miesięcy od września do grudnia 2017 r. przez uprawnione do tego podmioty. Wnioski w formie drukowanej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku do 19 września 2017 r. Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne w Wydziale...
Więcej
Nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Ełku
Mile widziane są inicjatywy wpisujące się w poniższe kierunki działań, wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”: ·         zwiększanie aktywności społecznej - pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz środowiska, w którym żyją; integrowanie społeczności...
Więcej
Utrudnienia MZK na trasie do Sajz. Autobusy będą dojeżdżać tylko do przystanku Malinówka – pętla.
Miejski Zakład Komunikacji w Ełku Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami związanymi z przebudową drogi na odcinku pomiędzy miejscowościami Sajzy i Piaski , w dniach 16, 17 i 21.08.2017 r. zostaje zawieszone kursowanie komunikacji miejskiej do tych miejscowości (autobusy linii nr 3 będą kończyły kursy na przystanku nr 122 Malinówka – pętla).
Więcej
Kategorie ogłoszeń: