Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełk przy ul. Podmiejskiej, o obszarze: 0,4782 ha i 0,8158 ha, objętych granicami SSSE S.A. Podstrefa Ełk.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym  na sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełk przy ul. Podmiejskiej, o obszarze: 0,4782 ha i 0,8158 ha, objętych granicami SSSE S.A. Podstrefa Ełk. Załączniki ogłoszenie (ODT, 73.6 KiB) mapa (PNG, 546 KiB) druk oświadczenia o...
Więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 1300 zabudowanej garażem położonym na terenie miasta Ełku przy ul. Gustawa Gizewiusza
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 1300 zabudowanej garażem położonym na terenie miasta Ełku przy ul. Gustawa Gizewiusza Załączniki Ogłoszenie (pdf) szkic - działka nr 1300 (JPG, 4.7 MiB)
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Cmentarnej, o obszarze 0,4508 ha.
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Cmentarnej, o obszarze 0,4508 ha. Załączniki ogłoszenie (ODT, 39.6 KiB) mapa (PNG, 342.9 KiB)
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat terenu o obszarze 1,1476 ha wraz z dzierżawą terenu o pow. 0,0230 ha.
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat terenu o obszarze 1,1476 ha wraz z dzierżawą terenu o pow. 0,0230 ha. Załączniki ogłoszenie (ODT, 43.3 KiB) mapa (JPG, 728.8 KiB)
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, o obszarze 0,3223 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i drogę wewnętrzną.
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, o obszarze 0,3223 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i drogę wewnętrzną. Załączniki ogłoszenie (ODT, 38.8 KiB) mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1505 ha
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1505 ha Załączniki ogłoszenie (ODT, 38.3 KiB) mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha Załączniki ogłoszenie (ODT, 38.6 KiB) mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Skórzanej, o obszarze 1,1457 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Skórzanej, o obszarze 1,1457 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Załączniki ogłoszenie (ODT, 40.6 KiB) mapa (PNG, 4.9 MiB)
Więcej
Czasowa zmiana trasy autobusów MZK linii nr 6,16 i 17
W związku z pracami na ulicy Mickiewicza w dniach od 8:00 24.05 do 26.05.2018r zostanie zmieniona trasa autobusów poruszających się na odcinku prac drogowych. Autobusy linii nr 6 - będą kursować od ulicy Gdańskiej przez ulicę Mickiewicza do ulicy Dąbrowskiego a następnie ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego (oba kierunki). Pozostała część trasy bez zmian. Autobusy...
Więcej
Ławki na 100-lecie niepodległości
Projekt ławki zostanie wyłoniony w konkursie artystyczno-architektonicznym.  Na każdej z Ławek Niepodległości będzie umieszczona okolicznościowa inskrypcja. Część multimedialna powinna umożliwiać odsłuchanie fragmentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady oraz fragmentu Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16...
Więcej
Ankieta do opracowania Programu Opieki mad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2019-2022
Ankieta dostępna jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/11jF4IRVk3v-fMtSRktp6qWcaPeyL_CkLB7ncEho9fhc/edit Informacje uzyskane z pośrednictwem ankiety pomogą w wyznaczeniu kierunków opieki nad ełckimi zabytkami w tworzonym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2019-2022. Program służyć ma m.in. pomocy w aktywnym zarządzaniu zasobem kulturowym Miasta Ełku, poprawie...
Więcej
Nabory wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis oraz Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa...
Więcej
Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Dołącz swój pomysł do setek wydarzeń w całej Polsce. Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do promocji Twojego projektu w całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim. Zgłoszenia do 30 kwietnia. Udział...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Sportu dla Miasta Ełku na lata 2018 - 2021”.
Konsultacje społeczne zostały uruchomione Zarządzeniem nr 1429.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących „Strategii Rozwoju Sportu dla Miasta Ełku na lata 2018 - 2021”, w terminie: 19 marca 2018 r.- 9 kwietnia 2018 r.   Poniżej "Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii...
Więcej
Nieruchomość gruntowa na sprzedaż
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony   do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1319, 1323, 1324/17, 1324/22, 1324/11, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku, przy u. Sikorskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr...
Więcej
Lokal użytkowy na sprzedaż
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,06 m2, położonej na parterze w budynku nr 21 przy ul. A. Mickiewicza, wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 4,77 m2 i udziałem wynoszącym 11/1000 części w nieruchomości wspólnej, stanowiącej...
Więcej
Nieruchomości na sprzedaż
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jana Pawła II, oznaczonych w ewidencji gruntów: 1. nr 3827/91 o pow. 0,0824 ha, jako użytek gruntowy: „R”– grunty orne klasy V, wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część w działce oznaczonej nr 3827/96 o...
Więcej
Zgłoś kandydata do drugiej edycji nagrody Veritatis Splendor
Nagrodę Veritatis Splendor ustanowił Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 roku. U podstaw tej idei leży docenianie osób wyróżniających się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym. Nieprzypadkowo na patrona tego przedsięwzięcia wybrano Człowieka Dialogu – papieża Jana Pawła II, którego życie i pontyfikat są wzorem...
Więcej
Kolejne inwestycje przy rzece Ełk. Możliwe utrudnienia dla pieszych i rowerzystów
Więcej informacji na temat inwestycji: http://www.elk.pl/strona/562/ruszaja-prace-przy-nowych-sciezkach-rowerowych
Więcej
Kategorie ogłoszeń: