Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Dołącz swój pomysł do setek wydarzeń w całej Polsce. Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do promocji Twojego projektu w całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim. Zgłoszenia do 30 kwietnia. Udział...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Sportu dla Miasta Ełku na lata 2018 - 2021”.
Konsultacje społeczne zostały uruchomione Zarządzeniem nr 1429.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących „Strategii Rozwoju Sportu dla Miasta Ełku na lata 2018 - 2021”, w terminie: 19 marca 2018 r.- 9 kwietnia 2018 r.   Poniżej "Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii...
Więcej
Nieruchomość gruntowa na sprzedaż
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony   do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1319, 1323, 1324/17, 1324/22, 1324/11, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku, przy u. Sikorskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr...
Więcej
Lokal użytkowy na sprzedaż
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,06 m2, położonej na parterze w budynku nr 21 przy ul. A. Mickiewicza, wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 4,77 m2 i udziałem wynoszącym 11/1000 części w nieruchomości wspólnej, stanowiącej...
Więcej
Nieruchomości na sprzedaż
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jana Pawła II, oznaczonych w ewidencji gruntów: 1. nr 3827/91 o pow. 0,0824 ha, jako użytek gruntowy: „R”– grunty orne klasy V, wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część w działce oznaczonej nr 3827/96 o...
Więcej
Zgłoś kandydata do drugiej edycji nagrody Veritatis Splendor
Nagrodę Veritatis Splendor ustanowił Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 roku. U podstaw tej idei leży docenianie osób wyróżniających się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym. Nieprzypadkowo na patrona tego przedsięwzięcia wybrano Człowieka Dialogu – papieża Jana Pawła II, którego życie i pontyfikat są wzorem...
Więcej
Kolejne inwestycje przy rzece Ełk. Możliwe utrudnienia dla pieszych i rowerzystów
Więcej informacji na temat inwestycji: http://www.elk.pl/strona/562/ruszaja-prace-przy-nowych-sciezkach-rowerowych
Więcej
Projekt grantowy „Zielona Ławeczka”
Piękny ogród wokół Waszego domu może powstać jeszcze tego lata! Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchamia IV edycję ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka". Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań....
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 11.2.5 RPO
Na co można otrzymać dofinansowanie? ·         TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy)...
Więcej
Lokal mieszkalny na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 1 o pow. użytkowej 88,90 m2 położony na parterze w  budynku nr 8 przy ul. Wawelskiej w Ełku. Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu:...
Więcej
Przyjmowanie zeznań podatkowych w Galerii Brama Mazur
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku informuje o uruchomieniu dodatkowego punktu przyjmowania zeznań podatkowych o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty)  w  2017 r. w Galerii  Brama Mazur  w  Ełku przy ul. Plac  Miejski 1, w dniach 6 - 7 kwietnia 2018 r. w godz. 12:00 - 20:00.  Pracownicy  Urzędu Skarbowego w  Ełku pomogą...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Sportu Miasta Ełku
„Strategia Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2018 - 2021” jest dokumentem przedstawiającym najważniejsze kierunki rozwoju sportu w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań mieszkańców Ełku. Zostały w nim zawarte ustalone priorytety i cele oraz działania w zakresie rozwoju sportu w latach 2018 - 2021. Przedstawiony program jest kontynuacją „Strategii Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013 - 2016”....
Więcej
Lokal mieszkalny na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 82,06 m2 położony w przyziemiu budynku nr 12B przy ul. 11-go Listopada w Ełku. Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu:...
Więcej
Spotkanie informacyjne dla beneficjentów FIO
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI oraz NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie dotyczące konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 W związku z finalizacją prac związanych z ogłoszeniem Programu Fundusz Inicjatyw...
Więcej
Utrudnienia na ul. Jana Pawła II - 16 marca 2018 r. w godzinach 18:50 -20:30
W dniu 16 marca br. (piątek) o godzinie 18:50 wyruszy parafialna procesja Drogi Krzyżowej ulicami Osiedla Jeziorna. Trasa procesji przebiegać będzie następująco: wyjście ze świątyni przy ul. Jana Pawła II 6, przejście ul. Jana Pawła II  do  ul. M. Kolbe, skręt w lewo i zakończenie przy kaplicy, przy ul. M. Kolbego 7. Zakończenie procesji jest przewidziane na godz. 20:30.
Więcej
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO
W dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 11.1.3 RPO
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk w ramach...
Więcej
"Jak zarobić na Rail Baltica?”. Spotkanie informacyjne dla ełckich przedsiębiorców
W ramach działań Komisji Europejskiej (DG MOVE), dotyczących projektu biznesowego Rail Baltica i utworzenia sieci połączeń biznesowych Rail Baltica w Estonii, na Łotwie, w Polsce i Finlandii, Instytut Innowacyjności Polska organizuje spotkania panelowe z przedsiębiorcami, których działania obejmują teren Polski północno-wschodniej. W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli...
Więcej
Samorząd województwa poszukuje regionalnej pamiątki
Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek oraz popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje. - Nasze województwo jest bardzo zróżnicowane pod względem historycznym, przyrodniczym i kulturowym - tłumaczy marszałek województwa. – I z doświadczenia wiemy jak bardzo trudno jest stworzyć pamiątkę, która odzwierciedli charakter całego regionu. Chcemy...
Więcej
Przedsięwzięcia międzynarodowe mogą liczyć na wsparcie samorządu
Celem Konkursu „WM DLA WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności: - budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe; - służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, - służących aktywizacji...
Więcej
Kategorie ogłoszeń: