"Jak zarobić na Rail Baltica?”. Spotkanie informacyjne dla ełckich przedsiębiorców
W ramach działań Komisji Europejskiej (DG MOVE), dotyczących projektu biznesowego Rail Baltica i utworzenia sieci połączeń biznesowych Rail Baltica w Estonii, na Łotwie, w Polsce i Finlandii, Instytut Innowacyjności Polska organizuje spotkania panelowe z przedsiębiorcami, których działania obejmują teren Polski północno-wschodniej. W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli...
Więcej
Samorząd województwa poszukuje regionalnej pamiątki
Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek oraz popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje. - Nasze województwo jest bardzo zróżnicowane pod względem historycznym, przyrodniczym i kulturowym - tłumaczy marszałek województwa. – I z doświadczenia wiemy jak bardzo trudno jest stworzyć pamiątkę, która odzwierciedli charakter całego regionu. Chcemy...
Więcej
Przedsięwzięcia międzynarodowe mogą liczyć na wsparcie samorządu
Celem Konkursu „WM DLA WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności: - budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe; - służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, - służących aktywizacji...
Więcej
Działka na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę o pow. 0,4508 ha, położoną przy ul. Cmentarnej, przeznaczoną pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy, magazyny. Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu: Ewa...
Więcej
Działka na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę o pow. 0,0573 ha, położoną przy ul. Garbarskiej, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do...
Więcej
Działka do oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawę
Miasto Ełk posiada do zbycia w drodze jednego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w Ełku przy ul. Srebrnej, tj.: do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat grunt o pow. 1,1476 ha, do oddania w dzierżawę na 30 lat grunt o pow. 0,0230 ha, Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę usługową. Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale...
Więcej
Lokal użytkowy na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o pow. 20,06 m2, położony na parterze w budynku przy ul. A. Mickiewicza 21. Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu: Ewa Galińska, tel. 87 732 62 35 – osoba prowadząca...
Więcej
Działka na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę o pow. 0,2574 ha, położoną przy ul. Ciepłej, przeznaczoną pod zabudowę usługową. Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu: Ewa Galińska, tel. 87 732 62 35 – osoba prowadząca...
Więcej
Prace nad zmianą definicji MŚP. Weź udział, wypełnij kwestionariusz!
Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu został przygotowany specjalny kwestionariusz, którego adresatami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP. Zapraszamy do wzięcia...
Więcej
Zadbajmy o bezpieczeństwo zwierząt domowych w noc sylwestrową
Działacze TOZ co roku notują dziesiątki zaginięć psów oraz kotów z powodu huku wystrzałów  petard i ogni sztucznych. Część z tych zwierząt trafia po jakimś czasie do schronisk dla bezdomnych zwierząt lub ginie na zawsze. Dlatego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zwraca się z apelem do wszystkich właścicieli zwierząt o...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miasta Ełku, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt. Uwagi, wnioski i opinie od zainteresowanych organizacji do projektu „Program opieki nad...
Więcej
Złóż wniosek na stypendium sportowe
e-kartka: http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/2343/zloz-wniosek-na-stypendium-sportowe
Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku. W...
Więcej
Harmonogram pracy miejskich przedszkoli w miesiącach lipiec i sierpień 2018 rok
do pobrania plik PDF -  Harmonogram pracy miejskich przedszkoli w miesiącach lipiec i sierpień 2018 rok
Więcej
Szkolenie nt. strategii eksportowej
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko–Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na szkolenie pt. „Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa – aspekty praktyczne”. Wydarzenie odbędzie się 07.12.2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Żak – prawnik,...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 11.1.3 RPO
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 6.1.3 RPO
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...
Więcej
Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. - nabór wniosków
Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. została przeznaczona kwota...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku
Nr konkursu: RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/17 Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk :   do 8 grudnia 2017 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184/240, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w...
Więcej
Szkolenie w Urzędzie Skarbowym dla mikroprzedsiębiorców
Szkolenie odbędzie się w dniach 7 listopada 2017 r., 14 listopada 2017 r., 21 listopada 2017 r., 28 listopada 2017 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ełku, przy ulicy Wojska Polskiego 67 (Sala Konferencyjna, trzecie piętro). W czasie szkolenia zostaną Państwo zapoznani z następującymi zagadnieniami: 1.    Przyczyny i korzyści wprowadzenia...
Więcej
Kategorie ogłoszeń: