Kolejny etap prac przy wiatach przystankowych
Wykonawca projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I Etap – przebudowa  (wymiana) istniejących wiat przystankowych”, informuje, że z dniem 14 października 2019 r. przystępuje do demontażu starych wiat przystankowych i/lub robót przygotowawczych do montażu konstrukcji nowych wiat przystankowych w następujących...
Więcej
Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Jesteś przedsiębiorcą. Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu? Myślisz o rozwoju firmy? Szukasz możliwości pozyskania nowych klientów, rozszerzenia działalności lub pozyskania partnera? Oferta PARP może Cię zainteresować....
Więcej
Ełckie stypendia w portalu MojeStypendium.pl
Stypendia realizowane na terenie Miasta Ełku można wyszukać za pomocą portalu MojeStypendium.pl. Głównym filarem portalu jest baza ofert stypendialnych, konkursów i staży. Fundacja Dobra Sieć od 2006 roku prowadzi portal MojeStypendium.pl, który jest bazą ofert stypendialnych, konkursów i staży. W serwisie zgromadzono ponad 11 tysięcy ofert. Stypendia często otwierają furtkę do edukacji,...
Więcej
Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!
Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl . Udział...
Więcej
Do 15 października trwa nabór prac do XII edycji "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk". Pula nagród wynosi 15 000 zł.
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości.  To już XII edycja Konkursu. Pula nagród wynosi 15 000 zł. W roku 2018 na...
Więcej
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Powstanie Warszawskie jest ważne nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale również dla wszystkich Polaków. Każdego roku obchody wydarzeń z 1 sierpnia 1944 roku przypominają nam o osobach poległych w powstaniu oraz o tych wziętych do niewoli. Według danych historycznych podczas walk zginęło ok. 180 - 200 tys. ludzi. Natomiast w niewolę dostało się 16 tys. powstańców. Program obchodów:...
Więcej
Spotkanie informacyjne w Olsztynie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne w Olsztynie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki....
Więcej
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: •    poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, •    wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, •   ...
Więcej
„Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”
Autor: Gabriela Bieniewska-Wysocka
W maju 2019 r. cztery wiodące instytucje otoczenia biznesu regionu warmińsko-mazurskiego rozpoczęły wspólną realizację projektu nt.: „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”. Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. Poprzez realizację projektu chcemy zmniejszyć ilość  niepowodzeń i objąć kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców,...
Więcej
Projekty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej - nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk w...
Więcej
Remont linii kolejowej przy ul. Kolejowej w Ełku
W związku z remontem linii kolejowej nr 219 Szczytno-Ełk główny wykonawca robót DOMOST Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na przejeździe w km 154,904 na ul. Kolejowej w Ełku. Ruch będzie się odbywał wahadłowo, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. Czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie  od dnia 17.06.2019 r. do dnia...
Więcej
Lokal mieszkalny na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 5 o pow. użytkowej 28,20 m2 położony na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 107.160,00 zł (sto siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych). Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania...
Więcej
„INNOWACYJNE WARMIŃSKO-MAZURSKIE” Inkubowanie projektów w ramach Działania 1.2. Innowacyjne firmy RPO WiM 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje wsparcie potencjalnym beneficjentom poddziałań: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw oraz 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20214-2020 w przygotowaniu projektów w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa tj.: „Żywność...
Więcej
ABC księgowości w organizacjach pozarządowych - szkolenie otwarte
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie otwarte z księgowości pt. "ABC księgowości w organizacjach pozarządowych", które odbędzie się w dniach 8-9.06 br. w Giżycku (Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku, ul. Moniuszki 22). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących...
Więcej
Informacja o zamknięciu wiaduktu
W związku z rozpoczęciem prac remontowych odcinka drogi krajowej nr 16d,  w dniach od 27.05.2019r. do 13.06.2019r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek tej drogi od ronda (ul.Kajki) do ronda (kierunek Olecko). W związku z powyższym dla linii nr 3, 6 i 14 zostanie wyłączony z ruchu przystanek nr...
Więcej
Zostań członkiem komitetu sterującego związku ZIT MOF Ełk
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Związek ZIT MOF Ełk), w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, ogłasza nabór kandydatów do Komitetu Sterującego. Nabór dotyczy obsadzenia dwóch miejsc w 9-osobowym Komitecie: a)     1 przedstawiciel sektora społecznego (wraz z zastępcą),...
Więcej
Premia kompensacyjna dla właścicieli budynków
Premia kompensacyjna to element mechanizmu, który ma wyrównać straty, jakie właściciele budynków z lokalami kwaterunkowymi ponieśli w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego w okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r. Jest to swego rodzaju zadośćuczynienie dla właścicieli nieruchomości, którzy z powodu obowiązujących w latach 1994–2005 przepisów nie mogli...
Więcej
Nabór kandydatów na członków grupy ds. polityki parkingowej Ełku reprezentujących sektor społeczny w projekcie pn.: „Smart Parking”
Na podstawie zapisów projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”, ogłasza się nabór kandydatów na członków grupy ds. polityki parkingowej Ełku w okresie realizacji projektu od daty powołania grupy do 30.09.2021 r. Do obsadzenia w grupie są 2 miejsca przedstawicieli sektora społecznego wraz z zastępcami. Do najważniejszych zadań...
Więcej
MZK - od 1 kwietnia zmienią się rozkłady jazdy na liniach nr 2,7,16 i 17
Z dniem 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulegają rozkłady na liniach nr 2,7,16 i 17 Dwa kursy na linii nr 2 zostają wydłużone do miejscowości Grabnik Osada. Korekcie ulegną godziny odjazdów z przystanków na dwóch kursach. Na linii nr 7 zostanie wyłączony z ruchu przystanek 02 Dąbrowskiego PKP oraz na trasie os. Jeziorna - Konieczki zmianie ulegną...
Więcej
Ankieta oceniająca rozwój Ełku
Urząd Miasta Ełku prowadzi badanie służące ocenie stopnia realizacji i aktualności zapisów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat Ełku  oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju miasta. Każdy głos jest niezwykle cenny!...
Więcej