SMOK - Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki
Od 3 września 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku funkcjonuje program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki ( SMOK). Bierze w nim udział 68 dzieci z tej placówki. Godziny zajęć:  Klasy 4 dziewcząt: wtorki 16:00 i czwartki 13:45 Klasy 5 dziewcząt: wtorki 16:00 i środy 15:30 Klasy 6 dziewcząt: wtorki 14:30 i czwartki 19:00 Klasy 4 chłopców:...
Więcej
Prawie 11 mln zł w 2019 r. na dofinansowanie dla projektów społecznych w ramach ZIT Ełk
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przewidziana jest wyodrębniona pula środków finansowych na realizację projektów na terenie miasta Ełk i Gminy Ełk. W 2019 r. na dofinansowanie projektów społecznych przewidziane jest 10,7 mln zł. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Związku ZIT MOF Ełk, działającym przy Urzędzie Miasta Ełku, ul....
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jana Pawła II, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jana Pawła II, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. Załączniki ogłoszenie (PDF, 3.2 MiB) mapa (PNG, 684.2 KiB)
Więcej
Zmiany kursów autobusów MZK w miejscowościach Barany i Sędki.
W związku z pracami drogowymi w obrębie pętli w miejscowości Sędki, w dniach od 27.11.2018 do 12.12.2018r. zostaną wyłączone z ruchu przystanki nr 216 Sędki, nr 217 Sędki   i 218 Sędki - pętla . W tym okresie autobusy wyruszające z przystanku nr 163 Chełchy – pętla przez Sędki i Legę do Ełku, będą wyjeżdżały z...
Więcej
Ełk. Komisja konkursowa 2019
Członkami komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedna organizacja może wskazać jedną osobę. Praca w komisji ma charakter nieodpłatny. Kandydat na członka komisji konkursowej musi być wskazany pisemnie przez organizację pozarządową lub...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022 jest dokumentem określającym kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych. Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, wniosków, opinii,...
Więcej
Krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II.
Informuje się mieszkańców Miasta Ełku, że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE-SAREX 2018/II. Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny  o statusie RENEGADE, stanowiący  potencjalne...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – projekty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk w...
Więcej
Gdzie mieści się mój lokal wyborczy?
Z okazji zbliżających się wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018, Urząd Miasta w Ełku przygotował wyszukiwarkę nowych granic i siedzib obwodów wyborczych. Powyższa wyszukiwarka została udostępniona mieszkańcom Ełku pod adresem www.obwody.miasto.elk.pl .
Więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego. Załączniki ogłoszenie (ODT, 35.6 KiB) mapa (JPG, 4.1 MiB)
Więcej
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
Zaproszenie do udziału w konferencji Prezydent Miasta Ełku zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, w ramach którego Gmina Miasta Ełk wypracowała modelowe rozwiązania z zakresu odnowy miast oparte na trzech filarach: partycypacji, aktywizacji i tworzeniu przestrzeni społecznej. Konferencja odbędzie się w dniu...
Więcej
Konsultacje społeczne
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022 jest dokumentem określającym kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii,...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Podmiejskiej, objętych obszarem SSSE Podstrefa Ełk.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Podmiejskiej, objętych obszarem SSSE Podstrefa Ełk. Załączniki ogłoszenie (ODT, 70.1 KiB) mapa (PNG, 546 KiB) druk oświadczenia o innowacyjności (ODT, 14.9 KiB)
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk – Poddziałanie 7.2.3
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w ramach Regionalnego Programu...
Więcej
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wkrótce rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Własna firma w EGO”, realizowanego przez Powiat Gołdapski. Nabór wniosków zaplanowano w dniach 7 - 18 stycznia 2019 r.  na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego...
Więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha. Załączniki ogłoszenie (ODT, 33.4 KiB) mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1505 ha.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1505 ha. Załączniki ogłoszenie (ODT, 33.2 KiB) mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,3592 ha.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,3592 ha. Załączniki ogłoszenie (ODT, 38.7 KiB) mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Srebrnej w Ełku.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Srebrnej w Ełku. Załączniki ogłoszenie (ODT, 42 KiB) mapa (PNG, 830.3 KiB)
Więcej
Kategorie ogłoszeń: