PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania
PARP jest agencją rządową od 17 lat wspierającą przedsiębiorców, głównie tych mikro, małych i średnich. Zaangażowana jest w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w...
Więcej
E-Składka i Jednolity Plik Kontrolny - zmiany przepisów prawa dla przedsiębiorców
„E-składka” Dotyczy zmiany w zakresie płatności na rzecz ZUS, tj. że od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. „Jednolity Plik Kontrolny” Celem kampanii jest szerokie poinformowanie mikroprzedsiębiorców o obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK do...
Więcej
Przebudowa oświetlenia ulicy Kościuszki w Ełku
Roboty będą prowadzone w pasie zieleni i na chodniku po stronie Katedry Diecezji Ełckiej. Inwestycję realizuje firma Instalator Władysław Bałdyga.
Więcej
Rozprawa administracyjna dla mieszkańców w ramach oceny oddziaływania na środowisko
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/4816/Obwieszczenie_Prezydenta_Miasta_Elku_znak_3A_MK-K_6220_15_2016_z_dnia_11_10_2017_r__zawiadamiajace_spoleczenstwo_o_przeprowadzaniu_oceny_oddzialywania_na_srodowisko...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 6.1.3 RPO
Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 12-31 października 2017 r.  Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku...
Więcej
Działka na sprzedaż pomiędzy ulicą Śląską i ulicą Augustowską w Ełku
Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu: • Ewa Galińska, tel. 87 732 62 35 – osoba prowadząca sprawę sprzedaży • Tomasz Szymański, tel. 87 732 61 55 – kierownik Referatu GN • Marta Herbszt, tel. 87 732 62 36 – Naczelnik Wydziału PPiGN
Więcej
Zgłoś propozycję projektu w ramach ZIT bis Ełk
W 2017 r. będzie ogłoszonych jeszcze 7 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach instrumentu ZIT bis Ełk, a w 2018 r. wstępnie planowanych jest 6 konkursów. W celu poznania potencjalnego zainteresowania ww. środkami, Związek ZIT MOF Ełk prosi o przekazanie informacji od ewentualnych beneficjentów o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ZIT bis Ełk....
Więcej
Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych
Prezydent Tomasz Andrukiewicz wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych na okres 4 miesięcy od września do grudnia 2017 r. przez uprawnione do tego podmioty. Wnioski w formie drukowanej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku do 19 września 2017 r. Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne w Wydziale...
Więcej
Nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Ełku
Mile widziane są inicjatywy wpisujące się w poniższe kierunki działań, wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”: ·         zwiększanie aktywności społecznej - pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz środowiska, w którym żyją; integrowanie społeczności...
Więcej
Utrudnienia MZK na trasie do Sajz. Autobusy będą dojeżdżać tylko do przystanku Malinówka – pętla.
Miejski Zakład Komunikacji w Ełku Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami związanymi z przebudową drogi na odcinku pomiędzy miejscowościami Sajzy i Piaski , w dniach 16, 17 i 21.08.2017 r. zostaje zawieszone kursowanie komunikacji miejskiej do tych miejscowości (autobusy linii nr 3 będą kończyły kursy na przystanku nr 122 Malinówka – pętla).
Więcej
Komunikat Ministerstwa Finansów
Instrukcja dla kelnera - rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej Zawsze pamiętaj o zarejestrowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej dla udokumentowania transakcji. Bez znaczenia jest czy klient płaci kartą, czy gotówką. Po zaewidencjonowaniu sprzedaży na kasie wydrukuj paragon fiskalny i wydaj go klientowi. Nie czekaj aż klient poprosi cię o paragon. To ty masz...
Więcej
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Więcej
Ważne dla hotelarzy, restauratorów, przedsiębiorców turystycznych
W akcji mogą wziąć udział  hotelarze, restauratorzy, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego. Podmioty mogą zgłaszać swoje oferty od 10 lipca do 28 sierpnia br. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA KROK PO KROKU 1. Zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie http://www.polskazobaczwiecej.pl 2. Wypełnienie formularza dostępnego na stronie...
Więcej
Dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji. Środki dostępne są do 31...
Więcej
Restauracja „Między wierszami” zwycięzcą Konkursu o Chochlę Prezydenta
11 czerwca na Placu Jana Pawła II odbył się XII „Konkurs Kulinarny o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku" Zgromadzona publiczność obserwowała zmagania restauratorów i występy artystyczne oraz wzięła udział w degustacji potraw. W Konkursie o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku jury przyznało następujące nagrody: Restauracje: I miejsce...
Więcej
I Kongres Warmińsko – Mazurskich Organizacji Kresowych
Autor: Anna Lewandowska
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie informuje o podjęciu inicjatywy organizacji I Kongresu Warmińsko – Mazurskich Organizacji Kresowych w dniu 27 września 2017. Celem jest utworzenie federacji stowarzyszeń o profilu kresowym, wspierającej członków w realizacji ich autonomicznej działalności, m.in. służąc pomocą w ubieganiu się o wsparcie finansowe z...
Więcej
Czasowe wyłączenia energii elektrycznej
Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie poszczególnych elementów sieci energetycznej i w związku z tym będą czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie. Bieżące komunikaty o czasowych wyłączeniach energii elektrycznej na danym terenie, dostępne są na stronie:...
Więcej
Głośna próba syren alarmowych w dniach 6 - 8 czerwca
Autor: Roman Węgrzyn
W dniach 6-8 czerwca 2017 r. w trybie całodobowym odbędzie się ogólnopolskie ćwiczenie Renegade/Sarex 17/I z udziałem Sił Zbrojnych RP, RCB i KG PSP, przy wykorzystaniu systemów alarmowania ludności. W związku z powyższym na terenie Miasta Ełku w ramach w/w. ćwiczenia mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). OGŁOSZENIE ALARMU -...
Więcej
Działka na sprzedaż
Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku. Osoby do kontaktu: ·         Ewa Galińska, tel. 87 732 62 35 – osoba prowadząca sprawę sprzedaży ·         Tomasz Szymański, tel. 87 732 61 55 – kierownik...
Więcej
Kategorie ogłoszeń: