Konkurs na realizację zadania „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Nabór ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pt. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi” odbywać się będzie poprzez system Witkac.pl w terminie od 18 lutego 2019 r. i potrwa do 11 marca 2019 r. Zadanie realizowane będzie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Łączna kwota na dotację wynosi 86 310 zł. Forma realizacji zadania:...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Podmiejskiej, objętych obszarem SSSE Podstrefa Ełk, o obszarze: 0,4782 ha i 0,8158 ha.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Podmiejskiej, objętych obszarem SSSE Podstrefa Ełk, o obszarze: 0,4782 ha i 0,8158 ha. Załączniki: - ogłoszenie o przetargu - mapa - druk oświadczenia o innowacyjności  
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 14.02.2019 r. – 06.03.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykaz lokalu mieszkalnego nr 15...
Więcej
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 – 2030". Ełk, dnia 13 lutego 2019 r. MK-K.7243.72.2018.MO     OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości   iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego nr 4, w dniach 14.02.2019 r. – 06.03.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykazy: 1)...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, o obszarze 0,1560 ha. Załączniki Ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.8 MiB) Mapa (JPG, 1 MiB)
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut....
Więcej
Konkurs ekologiczny „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Konkurs potrwa do 30 marca 2019. Jak co roku dla uczestników przewidziano ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu...
Więcej
Raport z konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 – 2030”
Raport z konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019  – 2030” stanowiącego aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013 – 2022” Załączniki Raport...
Więcej
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA EŁKU O PRZYZNAWANIU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA EŁKU NA REMONTY ZABYTKÓW W 2019 ROKU
Prezydent Miasta Ełku ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk Termin składania wniosków: od 04 lutego 2019 do 01 marca 2019 r., w godzinach od 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)...
Więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha.
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha. Załączniki Ogłoszenie o przetargu (PDF, 2.4 MiB) Mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1505 ha.
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1505 ha. Załączniki Ogłoszenie o przetargu (PDF, 2.3 MiB) Mapa (PNG, 3.1 MiB)
Więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,3592 ha.
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,3592 ha. Załączniki ogłoszenie o przetargu (PDF, 2.7 MiB) mapa (JPG, 1.6 MiB)
Więcej
Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Ełku "Ja w Internecie"
Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Ełku "Ja w Internecie" Zapraszamy mieszkańców Ełku powyżej 25 roku życia do udziału w szkoleniach (2-dniowych).  tematy szkoleń: 1. Rodzic w internecie 2. Moje finanse i transakcje w sieci 3. Kultura w sieci 4. Działam w sieciach społecznościowych 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) 6. Mój biznes w sieci...
Więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy Trasie Niepodległości, o obszarze 1,9454 ha.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy Trasie Niepodległości, o obszarze 1,9454 ha. Załączniki ogłoszenie (PDF, 1.6 MiB) mapa (JPG, 866.2 KiB) mapa z geoportalu (PDF, 466 KiB) lokalizacja (PNG, 856.7 KiB)...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 22.01.2019 r. – 11.02.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych...
Więcej
Akademia Menadżera Innowacji - program kierowany do przedsiębiorców i menadżerów
Akademia Menadżera Innowacji to program kierowany do przedsiębiorców  i menadżerów, którzy poszukują sposobów na: • zwiększenie przewagi konkurencyjnej swojej firmy  na rynku • poprawę efektywności pracy i procesów w firmie • wzrost rentowności finansowej • tworzenie marki innowacji Akademia Menadżera Innowacji to autorski program...
Więcej
Raport z przebiegu konsultacji społecznych
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10069/5817/Raport_z_przebiegu_konsultacji_spolecznych_dotyczacych_pr...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Srebrnej.
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Srebrnej. Załączniki mapa (JPG, 728.8 KiB) ogłoszenie (PDF, 4.8 MiB)  
Więcej
Konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 – 2030”.
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) informuje o 1.       Przystąpieniu przez Gminę Miasto Ełk do opracowywania projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019...
Więcej
Kategorie ogłoszeń: