„ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE” certyfikowane szkolenie PSPA 19 lutego 2020 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Prezydent Miasta Ełk oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku mają zaszczyt zaprosić na certyfikowane szkolenie PSPA realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE”, które odbędzie się dnia 19 lutego 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Cykl certyfikowanych, bezpłatnych...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2020 roku”.
Konsultacje społeczne projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2020 roku”. Prezydent Miasta Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie...
Więcej
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku zachęca do składania wniosków w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.
Program ma na celu wsparcie działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych (przyjazne środowisku) i niebieskich (woda) technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Program realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 14 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk....
Więcej
Posiedzenie Komisji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 8 stycznia  2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok. 4. Opinia komisji do projektów uchwał,...
Więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Ełku w roku 2020
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem...
Więcej
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim
Informujemy, że w dniach od 7 do 20 stycznia 2020 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów...
Więcej
Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” Termin : 8 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00- 12.50 Miejsce : EŁK, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku, odbędzie się 18 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 8.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinia do projektu uchwały  w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, odbędzie się 20 grudnia  2019 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z kontroli dotacji związanej z działalnością BOP w zakresie organizacji sportu. 3. Propozycje do planu pracy komisji na 2020 rok. 4....
Więcej
od dnia 11.12.2019 wznowiono ruch pociągów na linii kolejowej nr 219 na odcinku Pisz - Ełk
Ogłoszenie: Informujemy, że od dnia 11.12.2019 wznowiono ruch pociągów na linii kolejowej nr 219 na odcinku Pisz - Ełk dla jazd testowych oraz jazd zapoznawczych. Zwracamy się do uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowania się do znaków poziomych i pionowych znajdujących się w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych. Jednocześnie zawiadamiamy, że z...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku, odbędzie się 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. O pinie dotyczące wniosków do budżetu miasta Ełku na 2020 rok. 4. Opinia Komisji do projektu...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku, odbędzie się 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku przy ul. Armii...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 13 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Propozycje planu pracy komisji na 2020 rok. 4. Podsumowanie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku, odbędzie się 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Ełk. 4. Podsumowanie pracy komisji...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 11 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1.      Otwarcie posiedzenia. 2.      Przyjęcie porządku obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 9.00 - w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Przyjęcie porządku obrad. 3. ...
Więcej
Pożyczki unijne - dostępne instrumenty finansowe
Preferencyjne pożyczki i poręczenia unijne to wsparcie adresowane szczególnie do przedsiębiorców, którzy poszukują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie. To także dobry sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą. Odbiorcami wsparcia mogą być więc start-upy i firmy nie mające historii kredytowej, czy...
Więcej
Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia – możesz go sprawdzić już dziś
Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu generatora mikrorachunków podatkowych. Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Więcej na stronie Ministerstwa...
Więcej