Ogłoszenia - Wszystkie

Raport z przebiegu konsultacji społecznych
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10069/5817/Raport_z_przebiegu_konsultacji_spolecznych_dotyczacych_pr...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 – 2030”.
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) informuje o 1.       Przystąpieniu przez Gminę Miasto Ełk do opracowywania projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – projekty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej
Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk w...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 6.1.3 RPO
Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk :   3 września – 9 października 2018 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku...
Więcej
Weź udział w ankiecie - rozwój lokalny 2018
Zespół EUROREG (Uniwersytet Warszawski) oraz IGiPZ (Polska Akademia Nauk) zapraszają mieszkańców Ełku do wypełnienia ankiety na potrzeby tego badania. Wyniki posłużą do przygotowania Planu Działań na rzecz rozwoju naszego miasta i otaczającego go obszaru. Ankieta dostępna jest online i należy ją uzupełnić do 31 sierpnia: https://goo.gl/forms/PGxaZIxDeW8l9iF72
Więcej
Zadbajmy o bezpieczeństwo zwierząt domowych w noc sylwestrową
Działacze TOZ co roku notują dziesiątki zaginięć psów oraz kotów z powodu huku wystrzałów  petard i ogni sztucznych. Część z tych zwierząt trafia po jakimś czasie do schronisk dla bezdomnych zwierząt lub ginie na zawsze. Dlatego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zwraca się z apelem do wszystkich właścicieli zwierząt o...
Więcej
Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. - nabór wniosków
Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. została przeznaczona kwota...
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku
Nr konkursu: RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/17 Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk :   do 8 grudnia 2017 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184/240, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w...
Więcej
Czad – Cichy Zabójca
Niezbędną wiedzę na temat zasad bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń i zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń grzewczych można uzyskać z informacji dostępnej na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Poniżej zamieszczamy apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz materiały informacyjne na temat akcji „Czad – Cichy Zabójca”....
Więcej
Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 4.4.3 RPO
Nr konkursu: RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 11 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka „ZIT MOF Ełk - Biuro Związku – Nabór wniosków) pod poniższym linkiem:...
Więcej
E-Składka i Jednolity Plik Kontrolny - zmiany przepisów prawa dla przedsiębiorców
„E-składka” Dotyczy zmiany w zakresie płatności na rzecz ZUS, tj. że od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. „Jednolity Plik Kontrolny” Celem kampanii jest szerokie poinformowanie mikroprzedsiębiorców o obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK do...
Więcej
Zgłoś propozycję projektu w ramach ZIT bis Ełk
W 2017 r. będzie ogłoszonych jeszcze 7 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach instrumentu ZIT bis Ełk, a w 2018 r. wstępnie planowanych jest 6 konkursów. W celu poznania potencjalnego zainteresowania ww. środkami, Związek ZIT MOF Ełk prosi o przekazanie informacji od ewentualnych beneficjentów o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ZIT bis Ełk....
Więcej
Nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Ełku
Mile widziane są inicjatywy wpisujące się w poniższe kierunki działań, wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”: ·         zwiększanie aktywności społecznej - pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz środowiska, w którym żyją; integrowanie społeczności...
Więcej
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Więcej
Czasowe wyłączenia energii elektrycznej
Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie poszczególnych elementów sieci energetycznej i w związku z tym będą czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie. Bieżące komunikaty o czasowych wyłączeniach energii elektrycznej na danym terenie, dostępne są na stronie:...
Więcej
Czasowe wyłączenia energii elektrycznej
Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie poszczególnych elementów sieci energetycznej i w związku z tym będą czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie. Bieżące komunikaty o czasowych wyłączeniach energii elektrycznej na danym terenie, dostępne są na stronie:...
Więcej
Weź udział w konkursie literacko-plastycznym „Bazgroł 2017”
W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i większe grupy twórcze. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu dzieła literackiego (bajki, baśni, opowiadania, scenariusza komiksu), a następnie wykonanie do niego ilustracji lub zdjęć. Stworzoną w ten sposób książkę należy wysłać do 1 kwietnia 2017 roku na adres: „Bazgroł 2017”, os. Kostka 10/13, 99-400 Łowicz. Prace oceniać będzie jury w...
Więcej
„Sen o Baczyńskim”. Konkurs recytatorski dla młodzieży
W piątek 17 lutego 2017 r. odbędzie się konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W XXII edycji „Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” tematem przewodnim jest  „Sen o Polsce / U wrót snów / Sen, marzenie, utopia. Rozpoczęcie zmagań o godz. 9:00 w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku. W programie...
Więcej
Komunikat Policji w sprawie propagowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym
Komunikat Policji w sprawie propagowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym
Więcej
Środa z funduszami dla pracowników MŚP planujących podniesienie kompetencji zawodowych
e-kartka: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1241/sroda-z-funduszami-dla-pracownikow-msp-planujacych-podniesienie-kompetencji-zawodowych
Informacje o spotkaniu Kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z funduszami" odbędzie się 9 listopada. Spotkania skierowane są do pracowników MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Spotkania z cyklu "Środa z funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca....
Więcej