Ogłoszenia

Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych
Prezydent Miasta Ełku wyznaczył dodatkowy termin dotyczący składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na okres 4 miesięcy od września do grudnia 2017 r. Wnioski można składać w terminie do 19 września br.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych na okres 4 miesięcy od września do grudnia 2017 r. przez uprawnione do tego podmioty.

Wnioski w formie drukowanej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku do 19 września 2017 r.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury UM Ełku (pokój nr 374)

·         tel.: 87 732-62-74

·         e-mail: m.luba@um.elk.pl

Więcej na:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/109/Stypendia_sportowe_przyznawane_w_dziedzinie_kultury_fizycznej/

Kategorie ogłoszeń: