Ogłoszenia

Działka na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę o pow. 0,0573 ha, położoną przy ul. Garbarskiej, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Osoby do kontaktu:

  • Ewa Galińska, tel. 87 732 62 35 – osoba prowadząca sprawę sprzedaży

  • Tomasz Szymański, tel. 87 732 61 55 – Kierownik Referatu PG-GN

  • Marta Herbszt, tel. 87 732 62 36 – Naczelnik Wydziału PG

Więcej informacji tutaj:

bip.elk.warmia.mazury.pl/177/5033/Prezydent_Miasta_Elku_oglasza_pierwszy_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_niezabudowanej_2C_polozonej_w_Elku_przy_ul__Garbarskiej_2C_o_obszarze_0_2C0573_ha_2C_pod_zabudowe_mieszkaniowa_jednorodzinna_z_dopuszczeniem_uslug_nieuciazliwych/

Osoba, która odpowiada za treść:  EWA GALIŃSKA

Kategorie ogłoszeń: