Ogłoszenia

Przedsięwzięcia międzynarodowe mogą liczyć na wsparcie samorządu
Zgłoszenia do konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU” przyjmowane są do 16 lutego 2018 roku.

Celem Konkursu „WM DLA WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

- budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
- służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
- służących aktywizacji społeczności lokalnych, na przykład poprzez wymianę młodzieży;
- promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą.


Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 2 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 5 000 zł.

Wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu.

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe, jak również instytucje im podległe m.in. szkoły i instytucje kultury.


Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2018 r.

 Więcej informacji na temat Konkursu znaleźć można na stronie http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1813-przedsiewziecia-miedzynarodowe-moga-liczyc-na-wsparcie-samorzadu

 

Kategorie ogłoszeń: