Ogłoszenia

Miasto Ełk posiada do sprzedaży/dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości gruntowe
Miasto Ełk posiada do sprzedaży / dzierżawy/ użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe przy ul. Skórzanej, Srebrnej, Jana Pawła II.

·         nieruchomość gruntową przy ul. Skórzanej. Cena wywoławcza 1,78 mln zł. netto (przetarg ustny nieograniczony; sprzedaż)

·         nieruchomości gruntowe przy ul. Srebrnej. Cena wywoławcza 469 388 zł netto (przetarg ustny nieograniczony; dzierżawa/użytkowanie wieczyste);

·         nieruchomość gruntową przy ul. Jana Pawła II. Cena wywoławcza 805 750 tys. zł. netto (przetarg ustny nieograniczony; sprzedaż)


*****

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,1457 ha usytuowana jest przy ul. Skórzanej (nieopodal ronda skupiającego ulice Kilińskiego, Przemysłową i Grajewską).

Teren przeznaczony jest do zabudowy usługowo – handlowej.

Dojazd do nieruchomości jest możliwym.in. od ul. Kolejowej lub od strony ronda – zjazd po prawej stronie od wjazdu na ul. Przemysłową.

Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się 24 lipca o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Ełku. Cena wywoławcza to 1,78 mln zł netto.

Wadium w wysokości 356 tys. zł należy wnieść do 23 lipca.


*****

Miasto Ełk posiada do oddania w:

  1. użytkowanie wieczyste na 99 lat grunt o pow. 1,1476 ha
  2. w dzierżawę na 30 lat grunt o pow. 0,0230 ha,

grunty położone przy ul. Srebrnej, w drodze jednego przetargu ustnego nieograniczonego.

Teren przeznaczony pod zabudowę usługową (handel, rzemiosło, drobna wytwórczość) oraz zieleń nieurządzoną i projektowane ulice lokale.

Cena wywoławcza wynosi 469 388 tys. zł netto. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Ełku.

Wadium w wysokości 93 tys. zł należy wnieść do 3 sierpnia.

 

*****

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej pow. 0,3223 ha, położoną w Ełku przy ul. Jana Pawła II.

Obszar przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 805 750 tys. zł netto. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Ełku.

Wadium 161 tys. zł. należy wnieść do 14 sierpnia

Kategorie ogłoszeń: