Ogłoszenia

Weź udział w ankiecie - rozwój lokalny 2018
W Ełku i okolicznych gminach, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, realizowane jest badanie służące wykonaniu pogłębionej analizy obszarów, które wymagają wsparcia ze strony państwa.

Zespół EUROREG (Uniwersytet Warszawski) oraz IGiPZ (Polska Akademia Nauk) zapraszają mieszkańców Ełku do wypełnienia ankiety na potrzeby tego badania. Wyniki posłużą do przygotowania Planu Działań na rzecz rozwoju naszego miasta i otaczającego go obszaru.

Ankieta dostępna jest online i należy ją uzupełnić do 31 sierpnia: