Ogłoszenia

Krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II.

Informuje się mieszkańców Miasta Ełku, że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE-SAREX 2018/II. Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny  o statusie RENEGADE, stanowiący  potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym na terenie Miasta Ełku mogą zostać włączone syreny alarmowe w celu ogłoszenia alarmu oraz jego odwołania.

W ramach treningu emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu;

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu;

Prosimy potraktować sygnały ( jeśli zostaną wyemitowane ) jako ćwiczebne i nie podejmowanie z tego tytułu żadnych działań.