Ogłoszenia

SMOK - Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

Od 3 września 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku funkcjonuje program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Bierze w nim udział 68 dzieci z tej placówki.

Godziny zajęć: 

Klasy 4 dziewcząt: wtorki 16:00 i czwartki 13:45

Klasy 5 dziewcząt: wtorki 16:00 i środy 15:30

Klasy 6 dziewcząt: wtorki 14:30 i czwartki 19:00

Klasy 4 chłopców: wtorki 19:00 i czwartki 16:00

Klasy 5 chłopców: wtorki 19:00 i czwartki 16:00

Klasy 6 chłopców: wtorki 20:30 i czwartki 19:00

Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskanych przez Polski Związek Koszykówki.