Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 06.03.2019 r. – 26.03.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 20 przy ul. T. Kościuszki Ełku, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 548/1.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.

Załączniki

wykaz (PDF, 625.7 KiB)