Ogłoszenia

Zmiana siedziby Poradnii Rodzinnej działającej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, że Poradnia Rodzinna działająca w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniła swoją siedzibę. Od marca 2019 r. mieści się ona w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ulicy Kościuszki 27 A. Harmonogram pracy specjalistów nie uległ zmianie.


Karolina Andrzejewska