Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00 zaplanowano posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku. Obrady odbędą się w systemie online i będą transmitowane na żywo w Internecie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w Ełku.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za 2019 rok.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie
na kanale YouTube Rada Miasta Ełku