Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie się w systemie online w dniu 26 maja 2020 roku (wtorek) o godzinie 09.00.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2020 roku.
4.
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2030.
5.
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
6.
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku.
7.
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Gminy Miasta Ełku.
8.
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.
9.
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
10.Opinia Komisji do pisma w sprawie projektu uchwały Klubu Radnych dotyczącej zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku