Ogłoszenia

Uwaga! Wspólnoty, zarządcy i spółdzielnie mieszkaniowe

Urząd Miasta Ełku przypomina wspólnotom, zarządcom i spółdzielniom mieszkaniowym o obowiązku wyposażenia swoich budynków w odpowiednią ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.