Ogłoszenia

Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku

Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku, odbędzie się w systemie online 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wpływ pandemii Koronawirusa (COVID -19) na finanse Gminy Miasta Ełku.

4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.

5. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku