Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Ełku w 2021 roku.

Projekt uchwały dostępny jest tutaj: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/33342_Ogloszenie_i_projekt_uchwaly_ws._wykazu_kapielisk_2021.pdf