Ogłoszenia

Czasowe wyłączenia energii elektrycznej
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk informuje, że w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjno-remontowymi na urządzeniach elektroenergetycznych, planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie. W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej mogą wystąpić również kilkuminutowe zaniki napięcia dla sąsiednich ulic. Szczegółowe informacje o planowanych wyłączeniach prądu na stronie www.pgedystrybucja.pl

Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie poszczególnych elementów sieci energetycznej i w związku z tym będą czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie.

Bieżące komunikaty o czasowych wyłączeniach energii elektrycznej na danym terenie, dostępne są na stronie: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach

Dodatkowe informacje oraz możliwość zamówienia newslettera z informacjami o wyłączeniach na stronie: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-...

Informacji telefonicznych udziela także:

·  Posterunek Energetyczny Ełk  85 676-64-82 (w dni robocze w godz.: 7:00 – 15:00),

·  Centrum Dyspozytorskie Ełk 991 (całodobowo).

Powiadomienie o czasowych wyłączeniach prądu:
http://www.elk.pl/files/multimedia/files/a68bfb502f5a54e4440395df8adbea40.pdf

Kategorie ogłoszeń: