Ogłoszenia

Autor: Anna Lewandowska
I Kongres Warmińsko – Mazurskich Organizacji Kresowych

Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie informuje o podjęciu inicjatywy organizacji I Kongresu Warmińsko – Mazurskich Organizacji Kresowych w dniu 27 września 2017. Celem jest utworzenie federacji stowarzyszeń o profilu kresowym, wspierającej członków w realizacji ich autonomicznej działalności, m.in. służąc pomocą w ubieganiu się o wsparcie finansowe z różnych  źródeł, zarówno szczebla centralnego, jak i wojewódzkiego. W trakcie Kongresu planuje się podjęcie inicjatywy dotyczącej utworzenia w województwie warmińsko – mazurskim „Domu Kresowego Warmii i Mazur”.

Zainteresowane organizacji proszone są o kontakt z organizatorami mailowy na adres: kongresorgkresowych@wp.pl lub telefoniczny do:

Pawła Bielinowicza (koordynator projektu) 696 478 449

Grażyny Klempki (sekretariat Kongresu) 665 257 170

Piotra Bojarskiego (redaktor wydawnictwa pokongresowego) 604 559 294

Kategorie ogłoszeń: