Przyjdź po bezpłatną poradę

Data: 18 Czerwca 2019
Przyjdź po bezpłatną poradę

24 października w Urzędzie Miasta Ełku ruszył bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


W ramach działalności Punktu świadczone będą bezpłatne usługi doradcze i informacyjne dla przedsiębiorców i osób fizycznych w następującym zakresie:
  • aspekty finansowo - prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • arządzanie przedsiębiorstwem,
  • informacje na temat dotacji dla bezrobotnych,
  • dostępna na rynku oferta finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty),
  • informacje o dotacjach i dostępnych źródłach finansowania (fundusze unijne),
  • pomoc przy wypełnianiu dokumentów urzędowych.

Pierwsze porady można było uzyskać 24 października 2008 r. w godz.: 10.00 - 15.00 w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

Punkt będzie czynny raz w miesiącu, w każdy trzeci piątek miesiąca w okresie 3 lat (2008 - 1010).

Terminy działania Punktu do końca roku to: 21 listopada i 19 grudnia.

Punkt konsultacyjny w Ełku rozpoczyna działalność w ramach projektu Nidzickiej Fundacji Rozwoju “NIDA”. Konsultantem jest Pan Sławomir Gumiński.

Punkty Konsultacyjne prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć liczącą 99 PK, świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Działalność PK finansowana jest w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poradę może uzyskać osoba pełnoletnia, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm.) na cele projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk, pok. nr 103 (I piętro)
Osoba do kontaktu: Anna Miklaszewska - tel. (87) 732 61 15