Pre-konsultacje Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2025

Data: 18 Września 2020
Pre-konsultacje Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2025

logo_Elk_Tu_WracamZapraszamy do zapoznania się z projektem Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2025, opracowanym przez Urząd Miasta Ełku. Każdy mieszkaniec Ełku może zgłosić swoje uwagi do 9 października w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku.
Pre-konsultacje służą zebraniu uwag i opinii od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów przed przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Dokument został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce "Strategie, raporty, opracowania" http://bip.elk.warmia.mazury.pl/144/Strategie_2C_raporty_2C_opracowania/#

Uwagi należy zgłaszać do dnia 9 października 2015 r. na adres mailowy: a.lemieszonek@um.elk.pl lub osobiście w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój 103.